przeprowadzka1

Kilka wskazówek dla powracających z zagranicy…
Osoby pracujące za granicą na pewno z dużą rozwagą podejmują decyzję o powrocie do kraju. Nie jest łatwo zmienić swój dotychczasowy tryb życia i przestawić się na inne tory. Poza tym pojawia się jeszcze jedno pytanie: „Co mnie czeka po powrocie?”.

Powrót na pewno nie będzie łatwy, szczególnie dla osób, które przez dłuższy czas przebywały za granicą. Realia życia w wielu krajach są bardzo zróżnicowane. Rynek pracy też nie wszędzie jest jednakowy. Polacy wracający z emigracji muszą liczyć się z tym, że odnalezienie się w polskiej rzeczywistości, zwłaszcza na początku, nie będzie łatwe.

Osoby powracające powinny mieć świadomość, że są bogatsze o nowe doświadczenia, których wielu Polaków nie miało okazji zdobyć. Często mają ciekawe pomysły na założenie firmy, a w celu rozkręcenia własnego interesu mogą wykorzystać kontakty, które nawiązały w trakcie pobytu za granicą. Założenie firmy nie jest obecnie procesem skomplikowanym. Od 31 marca 2009 roku obowiązuje tzw. „zasada jednego okienka”. Polega ona na tym, że za pomocą jednego zintegrowanego wniosku można zgłosić podjęcie działalności gospodarczej. Osoby zamierzające założyć działalność będą musiały oprócz tego zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, jednak nie czekają tam na nich skomplikowane formalności. Osoby, które wracają z zagranicy z zamiarem założenia własnej działalności, nie muszą się zatem martwić, że czeka je przerzucanie tony papierów. Ponadto, jeżeli będzie to ich pierwsza działalność gospodarcza, mogą także skorzystać z możliwości opłacania przez dwa lata ponaddwukrotnie niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to niezwykle atrakcyjna możliwość, z której korzysta wielu przedsiębiorców.

Większość powracających osób nie zamierza podejmować na terenie Polski własnej działalności. Liczą raczej na znalezienie dobrze płatnej pracy i osiedlenie się w rodzimym kraju na stałe. Z tym jednak nie zawsze jest łatwo, ale nie należy się załamywać już na samym początku. Proces poszukiwania pracy jest zazwyczaj długi, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Warto przy poszukiwaniu zatrudnienia uruchomić jak najwięcej możliwych kanałów, dzięki którym będziemy mogli uzyskać informacje o wolnych stanowiskach pracy. Rodzina, znajomi, znajomi znajomych – pytajmy wszystkich, czy nie słyszeli o naborze w swojej firmie lub w innym miejscu.

Osoby powracające za swój duży atut powinny uważać dobrą zazwyczaj znajomość języka obcego, nigdzie bowiem nie nauczymy się w bardziej perfekcyjny sposób posługiwać językiem obcym, niż
w danym kraju. To należy w sposób szczególny podkreślić w swoim CV. Poza tym warto uwzględnić w dokumentach aplikacyjnych okresy pracy za granicą. Pracodawca zawsze przychylniej patrzy na kandydata, który miał doświadczenie w pracy poza granicami kraju. Takie osoby mają opinię dobrych pracowników.

Należy pamiętać, że osoby powracające z zagranicy nie muszą liczyć jedynie na siebie i na swoje kontakty. Mogą też zwrócić się po pomoc do powiatowych urzędów pracy. Zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna umożliwia uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz tego można liczyć na propozycje pracy, stażu, prac interwencyjnych, robót publicznych, szkolenia. Z kolei doradcy zawodowi pracujący w urzędzie pomagają w napisaniu CV i listu motywacyjnego według obowiązujących w Polsce zasad. Po powrocie warto zwrócić się o taką poradę, szczególnie w sytuacji, w której nie jesteśmy pewni, jak powinny wyglądać dokumenty aplikacyjne w naszym kraju.

Obecna sytuacja na polskim rynku pracy nie skłania zbyt wielu osób do powrotu, jednak należy wychodzić z założenia, że można dostać pracę także na terenie Polski, chociaż jej znalezienie czasem trwa nieco dłużej niż za granicą.

Karolina Łapińska (Zielona Linia)