foto: AP

Całkowita populacja Grecji zmniejszyła się średnio o 37 osób na 10 000 mieszkańców każdego roku w latach 2014-2019, co wynika z niedawnej publikacji profesora demografii na Uniwersytecie Panteion w Atenach, Christosa Bagavos, opublikowanej w najnowszej serii biuletynów cyfrowych na temat programu badawczego finansowanego przez Grecką Fundację Badań i Innowacji (HFRI).

Co ciekawe, w tym samym okresie, pod wpływem migracji, 13 dodatkowych osób zostało dodanych na 10 tys. do całkowitej liczby ludności UE27. Wzrost liczby migrantów był znacznie wyższy w Europie w ogóle (+46 osób na 10 000) niż w Grecji (+24/10 000).

Zatem gdy w UE migracja rekompensowała kurczenie się rdzennej ludności, prowadząc do jej wzrostu, migracja w Grecji jedynie spowalniała spadek ogólnej liczby ludności.