W Grecji jak i w innych wielu krajach obowiązującą walutą jest euro. Obecnie euro jest oficjalną walutą w 19 spośród 27 państw członkowskich UE. Państwa te razem tworzą strefę euro. Należą do nich Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia oraz Hiszpania. Co ciekawe, w każdym z tych krajów na monetach znajdziemy zaprezentowane inne rewersy. Warto zatem przyjrzeć się monetom z danego kraju. W ten sposób możemy poznać wiele interesujących faktów z historii.

Warto zaznaczyć, że w obrębie każdego kraju funkcjonują także monety okolicznościowe, jednak dotyczy to tylko monet 2 euro. Są trzy rodzaje takich monet. Pierwszy rodzaj to monety okolicznościowe wydawane we wszystkich krajach Europy np. pięćdziesięciolecie podpisania traktatów rzymskich lub dziesięciolecie powstania euro lub trzydziestolecie flagi europejskiej. Kolejny rodzaj to monety okolicznościowe wydawane w różnych krajach i tylko w tych krajach. Odnoszą się do istotnych wydarzeń w danym kraju. Funkcjonują w obiegu codziennym. Trzeci rodzaj to monety ekskluzywne, nazywane niskonakładowymi. Można je kupić jedynie w mennicy lub w banku. Mają one bardzo dużą wartość. Nadal widnieje na nich 2euro, ale ich cena jest znacznie wyższa. Ich ceny dochodzą nawet do 3500 euro. Dla przykładu moneta z Monako – dwudziestopięciolecie śmierci Grace Kally. Moneta ta została wydana w 20001 egzemplarzach.

Warto teraz odnieść się do Grecji. Na początku chciałabym zaznaczyć, że Grecja nie posiada takich ekskluzywnych i niskonakładowych monet. Natomiast o monetach okolicznościowych w Grecji będziemy pisać w osobnej publikacji. Dziś chciałabym skupić się na zwyczajnych monetach greckich. Bowiem obserwując je i poszukując na ich temat informacji możemy poznać bardzo wiele ciekawych wydarzeń z historii kraju.

Minister gospodarki narodowej i prezes banku centralnego Grecji wybrali projekty greckich monet euro z zestawu propozycji przedstawionych przez narodowy komitet skupiający artystów i specjalistów numizmatyków. Projektantem zwycięskiego motywu jest rzeźbiarz Georges Stamatopoulos, sponsorowany przez bank centralny Grecji. Dla każdego nominału powstał odrębny projekt. Opis poszczególnych monet przedstawiamy poniżej.

2€

Na monecie widnieje scena z mozaiki spartańskiej z okresu III w.n.e. Moneta prezentuje porwanie Europy przez Zeusa pod postacią byka. Europa jest postacią, która występuje w mitologii greckiej, od której pochodzi nazwa kontynentu. Na brzegu monety widnieje napis „ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” co oznacza Republika Grecji.

1€

Jest tutaj zaprezentowany motyw sowy skopiowany z antycznej ateńskiej monety o nominale 4 drachm z V w. p.n.e. Warto tutaj zaznaczyć, że drachma była to podstawowa moneta srebrna w starożytnej Grecji, rozpowszechniona też w państwach Azji Mniejszej i w części starożytnego Bliskiego Wschodu

50€ cent

Na monecie widnieje portret Eleftheriosa Venizelosa (1864-1936). Był on jednym z najwybitniejszych polityków greckich i cenionym dyplomatą. To właśnie on zapoczątkował reformę społeczną i odegrał pierwszoplanową rolę w modernizacji państwa greckiego a także w wyzwoleniu północnej Grecji i Wysp Egejskich.

20€ cent

Ta moneta upamiętnia postać Ioannisa Capodistriasa (1776-1831). Czyli tak naprawdę jednego z kluczowych polityków europejskich i greckich, który objął stanowisko pierwszego prezydenta Grecji (1830-1831) po wojnie o niepodległość Grecji (1821-1827).

10€ cent

Na monecie tej przedstawiony jest Rigas Fereos (Welestinlis) (1757-98). Był to prekursor i wybitny przedstawiciel greckiego oświecenia oraz orędownik wyzwolenia Bałkanów spod panowania ottomańskiego.

5€ cent

Na monecie ukazany jest nowoczesny tankowiec, ilustrujący innowacyjność greckiego przemysłu stoczniowego.

2€ cent

Na monecie przedstawiona jest korweta. Jest to typ statku używany podczas wojny o niepodległość Grecji (1821-27).

1€ cent

Na monecie ukazany jest model ateńskiej triremy z czasów demokracji ateńskiej (V w. p.n.e.). – okrętu wojennego, który przez ponad 200 lat był największą jednostką pływającą tamtych czasów.