W środę, 21 lutego br, w Klubie Oficerskim w Atenach odbył się Dzień Handlowca zorganizowany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach. W spotkaniu wzięło udział około 200 przedstawicieli greckiego i polskiego biznesu.

Przybyłych gości przywitał Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Atenach, Mirosław Gojdź, po czym przedstawił najnowsze efekty dynamicznej wymiany handlowej pomiędzy Polską i Grecją. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że w ciągu pięciu lat obroty handlowe pomiędzy Polską i Grecją wzrosły o sto procent. Kierownik WPHI zwrócił uwagę, iż w ostatnim roku ich wartość osiągnęła rekord w liczbie prawie 1,3 mld euro. Dodatkowo, grecki eksport wzrósł o prawie siedemdziesiąt procent, a polski niemal o sto dwadzieścia procent.

dzien handlowca3 dzien handlowca9 dzien handlowca10

W dalszej części Maja Bejnarowicz przedstawiła ułatwienia, które BGK udziela poprzez finansowanie zarówno zagranicznym nabywcom polskich towarów i usług (podmioty prywatne i publiczne), jak również polskim przedsiębiorstwom realizującym projekty zagraniczne (w ramach programu rządowego – Finansowe Wspieranie Eksportu). Z kolei specjalista ds. WPHI Ambasady RP w Atenach, Andrzej Szostek, zaprezentował wsparcie finansowe dla polskich firm w ramach Eksportu i ekspansji na rynki zagraniczne.

dzien handlowca13 dzien handlowca12 dzien handlowca7

Na koniec części oficjalnej, Chrystyna Tsiouraki, Pierwszy Wiceprezes Polsko – Greckiej Izby Przemysłowo – Handlowej przedstawiła główne cele i zadania jakie postawiła sobie Izba. Podkreśliła, iż działania Izby służą wzajemnemu rozszerzaniu kontaktów pomiędzy polskimi i greckimi środowiskami biznesowymi, zapraszając tym samym wszystkich gości do współpracy.

dzien handlowca2 dzien handlowca8 dzien handlowca6

Na zakończenie spotkania odbyła się prezentacja i degustacja polskich wyrobów i potraw, a przede wszystkim polskich wędlin. Goście mieli możliwość poznania ich wysokiej jakości, różnorodności oraz ich wyjątkowego aromatu i smaku.

Spotkaniu towarzyszyły dyskusje prowadzone między polskimi i greckimi gośćmi.