unesko 1

Polska dołączyła do członków Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nasz kraj został wybrany do tego grona po raz pierwszy od 1976 roku, a decyzja w tej sprawie zapadła 19 listopada 2013 r. w Paryżu podczas 19. sesji Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.

Na 12 zwalniających się miejsc w Komitecie Światowego Dziedzictwa UNESCO kandydowały 22 państwa. Polskę poparły 93 kraje. Do Komitetu dołączyły również Chorwacja, Finlandia, Jamajka, Kazachstan, Korea Południowa, Liban, Peru, Filipiny, Portugalia, Turcja i Wietnam.

Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO powstał na mocy Konwencji o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego z 1972 r. Składa się on z 21 członków, wybieranych podczas Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji. Komitet jest odpowiedzialny za wprowadzanie w życie postanowień Konwencji, m.in. decyduje o wpisach obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wpisach na Listę Dziedzictwa zagrożonego, a także rozpatruje raporty państw o stanie zachowania obiektów.

Polska, która ratyfikowała Konwencję Światowego Dziedzictwa w 1976 r., była do tej pory tylko raz członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa w latach 1976-78.

W tej chwili na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 981 obiektów (w tym 14 znajdujących się w Polsce). Sesje Komitetu odbywają się raz do roku, w różnych częściach świata. Ostatnia, 37. sesja odbyła się w czerwcu 2013 r. w Phnom Penh (Kambodża), kolejna odbędzie się w 2014 r. w Doha (Katar).

Więcej na temat prac Komitetu można znaleźć na stronie UNESCO.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych