logo_prezydencji

Dziś, 1 lipca 2011 rozpoczyna się przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. Polska obejmuje prezydencję po półrocznym przewodnictwie Węgier. Polska prezydencja rozpoczyna się w czasie, gdy przed Unią stoi wiele poważnych wyzwań, tak gospodarczych jak i społecznych. Program i plan prac polskiej prezydencji jest odpowiedzią na te wyzwania. Już teraz Polska może liczyć na poparcie wielu krajów europejskich i instytucji wspólnotowych dla swoich celów. Jak pokazują badania, prezydencja ma także poparcie polskiego społeczeństwa – jednego z najbardziej euroentuzjastycznych w całej Unii.

 

Celami najbliższych sześciu miesięcy będzie dążenie do pogłębienia integracji unijnego rynku, co zaowocuje większym tempem wzrostu gospodarczego. Będą to także starania o dalsze rozszerzenie Unii i zacieśnioną współpracę z sąsiadami, co zagwarantuje większą stabilność tego regionu świata, tak na południu jak i na wschodzie. Inny cel to wzmacnianie energetycznego, żywnościowego i militarnego bezpieczeństwa Europy. W trakcie polskiej prezydencji rozpoczyna się też bardzo ważna dyskusja o nowym budżecie dla Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Dzisiaj w Warszawie premier Donald Tusk gości przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuy’a, przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz premiera Węgier Viktora Orbána, od którego symbolicznie odbierze przewodnictwo w Unii.

Rozpoczęcie polskiego przewodnictwa uświetnią uroczystości w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, połączone z premierą opery Karola Szymanowskiego „Król Roger”.

con_info Więcej informacji: http://pl2011.eu/

1 lipca 2011 r.