Inauguracja Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja” odbyła się 3 września 2022 roku w Zamku Królewskim w Warszawie. Wydarzenie to, będące kontynuacją konferencji, która miała miejsce w Rzymie w 1990 roku pod patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Ponadto prezydent Andrzej Duda objął honorowy patronat nad kongresem.

Celem tegorocznego wyjątkowego zebrania jest dyskusja przyszłości Polaków w kraju i na świecie oraz Ojczyzny, a także podkreślenie jak bardzo istotne jest bezpieczeństwo i wolność w państwie.

Obrady otworzył Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Andrzej Dera. W rozmowach uczestniczyło 350 Polaków z 34 krajów, w tym z Grecji, którzy reprezentują 6 kontynentów. Udział w Kongresie brała również Redaktor Naczelna portalu polonijnego Marzena Mavridis.

Przedstawiciele środowisk polonijnych zostali przywitani przez zastępcę szefa Kancelarii Sejmu Christiana Młynarka, w imieniu marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

„Spotykają się Państwo na Zamku Królewskim, co niewątpliwie ma wymowę symboliczną. W jego odbudowę wielki wkład wnieśli bowiem Polacy z różnych kontynentów, dając świadectwo więzi z krajem pochodzenia przodków. Ta więź i ofiarność pozostawały zawsze charakterystyczną cechą polskiej diaspory. Ich wyrazem było też wsparcie dążeń Polaków do wolności, demokracji i suwerenności” – napisała Elżbieta Witek w liście skierowanym do uczestników wydarzenia.

Prowadzący spotkanie, redaktor Marek Zając, odczytał także specjalny list do organizatorów i uczestników Kongresu skierowany przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Prof. Arkady Rzegocki, politolog i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, szef służby zagranicznej, ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w latach 2016–2021, wygłosił wykład inauguracyjny.

W niedzielę uczestnicy kongresu rozpoczęli drugi dzień wydarzenia w warszawskiej Katedrze św. Jana uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kardynała Kazimierza Nycza, w intencji Ojczyzny.

Następnie o 12.00, po uroczystym otwarciu przez wicemarszałek Sejmu RP, Małgorzatę Gosiewską i pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, Jana Dziedziczaka oraz prezesa stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Piotra Bonisławskiego –rozpoczęły się obrady w Sejmie RP w Sali Kolumnowej. Pierwszy panel „Polska wobec zmian we współczesnym świecie” podjął dyskusję na temat miejsca i znaczenia Polski w kontekście prognozowanej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie wraz z udziałem ekspertów. Później podczas sesji rozmawiano o roli Polonii w budowaniu marki narodowej, co prowadzone było przez Przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Nowej Europy, dr Artura Bartoszewicza, wraz z zespołem. Ostatni panel dyskusyjny tego dnia pod nazwą „Wspólnota Polaków na świecie – nowe wyzwania” moderował Dariusz Piotr Bonisławski (Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”).

Drugi dzień Światowego Kongresu „Kraj – Emigracja” zakończył się wizytą w Otrębusach, gdzie odbył się dla gości koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

tekst, zdjęcia: Marzena Mavridis