Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Fundacja Green Team z Bydgoszczy podjęła akcję społeczną, której celem jest łączenie serc polonijnych dzieci, niesienie miłości, dobra oraz manifestacji polskości. Ponad to śpiew dzieci niesie za sobą przekaz pomocy i wsparcia emocjonalnego, psychologicznego i materialnego dzieciom z polskich placówek oświatowo-wychowawczych.

Na co dzień, Fundacja działa między innymi na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, szerzy polską kulturę i tradycje. Jej działaniem jest również wspieranie edukacji w zakresie ekologii i wykorzystania najnowszych technologii, recyklingu i odnawialnych źródeł energii, wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, wspieranie integracji przedstawicieli różnych krajów na płaszczyźnie naukowej, oświatowej, kulturalnej i społecznej, pomoc grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Wśród Polonii na całym świecie zainicjowano przedsięwzięcie wspólnego kolędowania, łączące wszystkich Polaków z różnych zakątków świata. Do akcji przyłączyły się inne instytucje wspierające Polonię i Polaków za granicą. Są to Centrala Polskich Szkół Dokształcających Wschodniego Wybrzeża w Ameryce, Związek Polaków we Fredrikstad prowadzący Polską Społeczną Sobotnią Szkołę im. Janusza Korczaka, Firma Events Partner Kamila Helland i Gold Hand Handyman Juskowiak z Norwegii. Patronat Akademicki objęła Szkoła Języków Obcych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Dodatkowo patronat przedsięwzięcia objęło miasto Chełmno i Lokalna Grupa Działania Chełmno.

Akcja zdobyła dużą popularność, czego efektem było duże zainteresowanie Polonii w świecie. Zrekrutowało się ponad 150 dzieci polonijnych z czterech kontynentów. Dzieci były zgłaszane przez rodziców, dyrekcję szkół, opiekunów muzycznych oraz przez inne placówki polonijne. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 44 uczestników, którzy zamieszkują w 26 krajach (Australia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kanada, Katar, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Norwegia, Rosja, Słowacja, Szkocja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

W ramach projektu powstał wideoklip – polska kolęda “Gdy się Chrystus rodzi” – teledysk integrujący dzieci z całego świata, który premierę miał 17.12.2020 r

Rekrutację do projektu oraz warsztaty wokalne przeprowadzili artyści, trenerzy wokalni, uczestnicy The Voice of Poland – Nicole Kulesza i Piotr Tłustochowicz (z którymi współpracowaliśmy już wcześniej w projekcie “Jesteśmy sobie potrzebni”). Wszystkie spotkania z dziećmi oraz ich rodzinami odbywały się w formie zdalnej. Przeprowadzono spotkania organizacyjne z podziałem na grupy kontynentalne (Ameryka Północna, Europa, Azja i Australia) ze względu na różnice w strefach czasowych.

Ponadto każdy uczestnik odbył spotkanie indywidualne online z trenerami wokalnymi. Uczestnicy projektu, pięknie współpracowali dając z siebie miłość i wrażliwość. Ciężko pracowali ćwicząc dykcję, poprawną wymowę i śpiew. Zespół profesjonalnych muzyków stworzył specjalną aranżację. Praca przy projekcie odbywała się bardzo intensywnie i w bardzo różnych godzinach. Pracowano z dziećmi zarówno w dzień jak i w nocy polskiego czasu.

Dzięki ciężkiej pracy udało się stworzyć utwór muzyczny z podziałem na głosy. Mamy nadzieję, że kolęda zagości w Państwa sercach. Dodamy ponadto, że dzieci i młodzież, którzy nie wzięli udziału w tym projekcie zostali zaangażowani w celu społecznej integracji do innego projektu społecznego “Serce na Święta”, który emitowany był na naszej stronie Facebook.

Dopełnieniem projektu jest drugi wideoklip, który zawiera również życzenia dla oświaty Polonijnej i Polaków na całym świecie. Występują w nim dzieci reprezentujące placówki zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Więcej szczegółów o tym teledysku po jego premierze, która nastąpi jeszcze przed 24.12.2020 r.

Wraz z premierą teledysku założyliśmy zbiórkę pieniężną na rzecz dzieci z Domów Dziecka.

https://zrzutka.pl/z/greenteam

Zbiórka na bieżące potrzeby podopiecznych z Domu Dziecka.

Wpłaty również można dokonywać na konto Fundacji Green Team. Dane znajdują się na stronie: https://fundacjagreenteam.pl/makedonation.html

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.

Zespół Fundacji GREEN TEAM