Społeczeństwo Białorusi od lata ubiegłego roku protestuje przeciwko rezultatom wyborów, które według oficjalnych danych białoruskich władz wygrał Alaksander Łukaszenka. Wyniku wyborów nie uznaje większość państw na świecie, w tym USA oraz członkowie Unii Europejskiej. Organizacje międzynarodowe alarmują nt. wielokrotnych przypadków łamania praw człowieka na Białorusi. Obecnie na celowniku władz w Mińsku znalazła się polska mniejszość narodowa na Białorusi, licząca kilkaset tysięcy osób. Dochodzi do szykanowania działalności Związku Polaków na Białorusi, a jego prezes pani Andżelika Borys została aresztowana, podobnie jak polsko-białoruski dziennikarz Andrzej Poczobut.

Najwyższe władze RP, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziły sprzeciw wobec zatrzymaniom przez służby białoruskie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, dając wyraźny sygnał, że działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych oraz dwustronnymi zobowiązaniami polsko-białoruskimi dotyczącymi ochrony mniejszości polskiej. Aresztowanie działaczy polonijnych na Białorusi uderza nie tylko w dobre stosunki z Polską, ale godzi też w białoruską tradycyjną wielokulturowość. Polskie władze,działając w wymiarze dwustronnym, jak i na arenie międzynarodowej, apelują o jak najszybsze zwolnienie zatrzymanych i zaprzestanie prześladowań przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi.

W dniu 24 marca 2021 r. Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła rezolucję powołującą nowy mechanizm międzynarodowy służący dochodzeniu odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka na Białorusi, o co aktywnie zabiegała Polska. Powołanie nowego procesu prowadzonego przez Biuro Wysokiej Komisarz ONZ przyczyni się również do ochrony praw człowieka osób należących do mniejszości narodowych, które na równi z innymi obywatelami Białorusi stanowią cel działań dyskryminacyjnych władz białoruskich.

Ambasada RP w Atenach pragnie zachęcić środowisko polonijne w Grecji do wyrażania wsparcia i obrony dla praw polskiej mniejszości na Białorusi w ramach akcji #WolniPolacyNaBialorusi. Przykładem może posłużyć tu reakcja Zarządu Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii czy Związku Polaków na Litwie, które zdecydowanie potępiły ostatnie wydarzenia na Białorusi związane z aresztowaniem i skazaniem na karę więzienia liderki Związku Polaków na Białorusi, pani Andżeliki Borys. Sugerujemy monitoring treści pojawiających się na stronie Związku Polaków na Białorusi www.znadniemna.pl