modmb

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku zapraszają do udziału w I edycji Międzynarodowego Konkursu Literacko- Plastycznego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – „Polak- to brzmi dumnie„.

Celem konkursu jest popularyzowanie idei współczesnego patriotyzmu i budowanie poczucia tożsamości narodowej. Konkurs jest skierowany do przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacyjnych z Polski i zza granicy.

Zachęcamy do zapoznania sie z programem i regulaminem.

Koszty konkursu: bezpłatny

Termin realizacji: 15 lutego 2011- 5 maja 2011

Warunki udziału: przygotowanie pracy literackiej lub plastycznej na temat „Polak- to brzmi dumnie” ( wg zasad podanych w Regulaminie), poprawne wypełnienie karty zgłoszenia wraz z podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei.

edit_blu Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

con_info Organizatorzy i miejsce konkursu:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, 15-476 Białystok, ul. Poleska 27, tel 85 664 23 51, e-mail: modm@modm.bialystok.pl

Publiczne Gimnazjum nr 16, ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok

Publiczne Gimnazjum nr 16, ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok, tel. 856647407

e‑mail:zso10bial@poczta.onet.pl