kreta_0

Związek Polaków na Krecie powstał w 2007r. i początkowym zakresem swojego działania obejmował głównie region Chanii i jego okolic. Założycielką oraz pomysłodawczynią powstania związku była p. Wioletta Szczepanik i p. Alicja Sznejder.

Początkowo głównym celem związku było utworzenie „filii” Szkoły Polskiej. Pomimo wielu przeszkód i trudności związanych m.in. ze znalezieniem i utrzymaniem odpowiedniego lokalu, ostatecznie udało sie utworzyć sobotnio- niedzielną szkołę polską, która funkcjonuje do dzisiaj. Szkoła może pochwalić się wysokimi wynikami osiąganymi przez uczęszczającą do niej młodzież, a także tym, że polskie dzieci żyjące w społeczeństwie kreteńskim potrafią szanując lokalne zwyczaje jednocześnie w piękny sposób wyróżniać się odmiennością swojej kultury i tradycji.

W ciągu swojego krótkiego istnienia związek zorganizował także mnóstwo spotkań i imprez mających na celu promocje kultury polskiej wśród lokalnej społeczności. Najważniejsza tego typu impreza odbyła sie 22 maja 2011 roku i były nią obchody Dnia Polski. Podczas spotkania zaprezentowanych zostało kilka filmów oraz muzyka ukazująca polską kulturę. Ponad 200 zaproszonych gości, wśród których znalazły sie m.in. władze lokalne i wojewódzkie, przedsiębiorcy, lekarze zaskoczonych było pięknem i różnorodnością naszego kraju. Duże wrażenie zrobił na nich również program artystyczny Szkoły Polskiej oraz rarytasy kuchni polskiej przygotowane przez polskie gospodynie. Od tamtego dnia władze lokalne zaczęły zupełnie inaczej postrzegać polska społeczność na Krecie.

kreta_5 kreta_1

W 2010 roku zostało również zorganizowane spotkanie-opłatek w sali użyczonej przez kościół katolicki w Chanii, na który udało się zaprosić oficerów  Polskiej Marynarki Wojennej, przybyłych do Chanii łodzią podwodną z Gdyni, którzy opływali całą Europę. Było to niesamowite przeżycie i doświadczenie zarówno dla polskiej młodzieży jak również dla samych żołnierzy. Nigdy, jak stwierdzili, nie przypuszczaliby, że tak daleko od ojczyzny, na drugim końcu Europy będzie im dane w okresie Świąt Bożego Narodzenia dzielić się opłatkiem, śpiewać polskie kolędy i kosztować polskich, tradycyjnych potraw. Na spotkaniu zorganizowanym później w Szkole Polskiej, żołnierze opowiadali dzieciom o pracy i przygodach na łodzi podwodnej podczas patrolowania granic Europy.

Poza wspieraniem działalności Szkoły Polskiej oraz promocja polskiej kultury do celów związku należy także niesienie pomocy i wsparcia znajdującym się w potrzebie rodakom. I na tym polu związek ma również pewne zasługi. Udało mu się wyszukać sponsora, który pokrył wszystkie koszty związane z transportem ciężko poszkodowanego w wypadku rodaka i dzięki temu może on dzisiaj przebywać wśród swojej rodziny w ojczyźnie. W roku ubiegłym związek pomógł również młodemu Polakowi, który przeszedł bardzo skomplikowaną operację na otwartym sercu. Dzięki staraniom związku lekarze greccy zgodzili sie na natychmiastową interwencję i przeprowadzenie operacji, pomimo braku jakiekolwiek ubezpieczenia ze strony poszkodowanego. Dzięki tym działaniom nasz rodak może cieszyć się życiem, a Jego dzieci – mieć przy sobie wspaniałego tatę. Lekarz, który przeprowadził operację, został w imieniu całego związku zaproszony na uroczystości związane z obchodami Dnia Polskiego i przy wszystkich zgromadzonych zostały złożone mu podziękowania za jego trud, wysiłek a przede wszystkim wielkie serce, jakim wykazał się nie odmawiając przeprowadzenia skomplikowanego i kosztownego zabiegu.

Ponadto Związek Polaków na Krecie miał zaszczyt w obecności Pana Ambasadora i Konsula gościć na Krecie przedstawicieli polskich władz: Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego oraz Marszałka Senatu p. Bogdana Borusewicza.

kreta_7 kreta_6 kreta_4