smartfon2

Podróżujesz po Europie? Pobierz aplikację „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego” na smartfon.
Wskazówki dotyczące korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w 27 krajach UE, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Aplikacja zawiera ogólne informacje dotyczące karty, numerów awaryjnych, objętych nią świadczeń i kosztów, zasad wnioskowania o zwrot kosztów oraz punktów kontaktu w razie utraty karty. Wskazówki są dostępne w 24 językach, z opcją łatwego przełączania między językami.

Pobierz aplikację „Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego” na swój smartfon.