Od roku podatkowego 2011, zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu będą musiały być składane wyłącznie w formie elektronicznej bezpośrednio przez podatników lub za pośrednictwem biur księgowych lub Centrów Obsługi Obywateli (KEP).

Podatki dochodowe od osób fizycznych (PIT)

Grecki system podatkowy przewiduje opodatkowanie dochodów osiąganych przez osoby fizyczne według progresywnej skali. Stawka podatku wzrasta wraz z wielkością dochodu.

feedbackPodmioty będące greckimi rezydentami podlegają opodatkowaniu PIT od całości osiąganych dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania. Nierezydenci podlegają w Grecji opodatkowaniu wyłącznie w odniesieniu do dochodów osiąganych w tym państwie z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z  dnia 20 listopada 1987 roku.

 Umowa podpisana między rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Atenach (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 524).

feedbackDochody do 12.000 € zwolnione są z podatków (tzw. kwota wolna od podatku) – dotyczy wszystkich podatników.
Ulgi podatkowe przyznawane są tylko osobom niepełnosprawnym (powyżej 67% niesprawności) i rodzinom wielodzietnym.

Stawki podatkowe w Grecji
Ustawa** nr. 3842/20-4-2010 wprowadza nowe stawki podatkowe, bez zróżnicowań dotyczących źródeł dochodów. Nowe stawki mają zapewnić sprawiedliwszy podział obciążeń podatkowych. Przewidywane jest także dostosowywanie stawek do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych co dwa lata.

Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych

DochodyStawki podatkowe
0 – 12.0000%
12.001 – 16.00018%
16.001 – 22.00024%
22.001 – 26.00026%
26.001 – 32.00032%
32.001 – 40.00036%
40.001 – 60.00038%
powyżej 60.00040%

 

feedbackKażdego roku Ministerstwo Finansów Grecji ogłasza ostateczny termin składania deklaracji podatkowej.
Termin składania zeznań podatkowych w Grecji zależy od ostatniej cyfry numeru rejestracji podatkowej AFM (Α.Φ.Μ

Elektroniczne zeznanie podatkowe w Grecji

taxisnWysłanie zeznania podatkowego przez Internet pozwoli oszczędzić czas i nerwy –jednak nie jest to sposób bezproblemowy. Podatnik musi najpierw dokonać rejestracji na stronie internetowej: www.taxisnet.gr by uzyskać kod użytkownika za pomocą, którego skorzysta z usług TAXISnet (składanie zeznań podatkowych, okresowych deklaracji, rozliczeń podatkowych VAT/ Φ.Π.Α.- ile otrzymamy do zwrotu lub dopłacimy).

Proces rejestracji
arrowKażdy podatnik (lub księgowy) powinny wypełnić formularz rejestracyjny, który jest dostępny za pośrednictwem Internetu pod adresem: http://www.taxisnet.gr
arrowProces certyfikacji trwa od 3-5 dni roboczych. Przesłane dane zostają sprawdzone i jeśli są certyfikowane jako poprawne, wówczas jest wydawany kod użytkownika (κωδικός χρήστη) i hasło (συνθηματική λέξη), które również jest wysłane do nowego użytkownika drogą elektroniczną poczty e-mail (ηλεκτρονική διεύθυνση) która została wypełniona na wniosku.
arrowNazwy użytkownika i hasło mogą być wykorzystywane bezpośrednio do usług TAXISnet (do składania okresowych deklaracji, rozliczeń podatkowych VAT/ Φ.Π.Α. ile otrzymamy do zwrotu lub dopłacimy i inne)

Podatek VAT(Φ.Π.Α)
Od 1 lipca 2010 r. podstawowa stawka VAT na towary i usługi wynosi w Grecji 23 %. Obniżona stawka w wysokości 5,5 % obejmuje gazety, czasopisma, książki oraz bilety do teatru, natomiast stawka 11 % ma zastosowanie do towarów i usług uważanych za niezbędne do życia, takich jak świeże produkty żywnościowe, lekarstwa, prąd elektryczny, usługi transportowe, niektóre usługi.

Wszystkie wymienione stawki VAT podlegają redukcji o 30 procent, jeżeli towary lub usługi są dostarczane podatnikom na wyspach Dodekanezu i innych wyspach Morza Egejskiego i wynoszą odpowiednio: 16 %, 8% i 4%.

**Ustawa nr. 3842/2010 „O  przywróceniu sprawiedliwości podatkowej i zwalczaniu oszustw podatkowych”skrót ustawy z maja 2010 na podstawie informacji z portalu „Invest in Greece”  new tax regulations(pdf, 147.58 kb) .

con_info Więcej informacji na stronach:
arrowwww.gsis.gr
arrowwww.forotaxis.gr
arrowwww.e-forologia.gr