pilotazowy pwmp

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w projektach: Pilotażowy Program Wsparcia Migranta Powrotnego i Klaster Przedsiębiorczości Migrantów Powrotnych.

Projekty przeznaczone są dla osób które wróciły do Polski z emigracji po 1 maja 2004 r. i przebywały za granicą minimum 3 miesiące (z następujących krajów: Austria, Niemcy, USA, Irlandia, Wielka Brytania, Armenia, Mołdawia, Uzbekistan, Holandia, Hiszpania, Włochy, Belgia, Grecja, Rosja, Kazachstan, Kirgistan).

W ramach projektów oferujemy wparcie dla każdego uczestnika w postaci szkoleń, doradztwa zawodowego, finansowego, kursów językowych i innych, jak również pomoc w postaci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i pisania biznes planu. Projekt trwa 3 miesiące – rozpoczęcie prawdopodobnie w połowie września bieżącego roku.

Część uczestników projektu otrzyma również dotacje w wysokości kilkunastu tysięcy złotych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Szczegóły u koordynatora projektu, ilość miejsc ograniczona.

Koordynator projektu Pilotażowy Program Wsparcia Migranta Powrotnego:

Jan Urmański tel. 22 556 90 32 j.urmanski@camp.org.pl

Koordynator projektu Klaster Przedsiębiorczości Migrantów Powrotnych:

Anna Cholewińska tel. 22 556 90 34 a.cholewinska@camp.org.pl

Źródło: SWP