Chcąc zrównoważyć wieloaspektowe szkody wyrządzone młodym pokoleniom przez pandemię, rząd opracowuje plany, które przewidują aktywny udział osób w wieku poniżej 30 lat w ożywieniu gospodarki z pomocą Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności.

Plan, który jest opracowywany na polecenie premiera, Kyriakosa Mitsotakisa, przewiduje ukierunkowaną pomoc, a także średnioterminowe działania, których ostatecznym celem jest transformacja gospodarcza kraju, zbudowana wokół młodego pokolenia.

Plan, sformułowany przez ministra zarządzania cyfrowego Kyriakosa Pierrakakisa, wiceministra premiera Akisa Skertsosa i ministra stanu Theodorosa Livaniosa, przewiduje bezpośrednie zaangażowanie pięciu ministerstw.

Są to ministerstwa edukacji, pracy, polityki cyfrowej, obrony i kultury, a plan łączy innowacyjne podejście, ale także „tradycyjne” działania.

Mówiąc dokładniej, przewiduje stworzenie mechanizmu, który zasadniczo doprowadzi do dotacji lub znacznej zniżki na zakup biletów na wydarzenia kulturalne, takie jak teatr, kino czy koncerty.

Co więcej, obejmuje dostarczanie bonów na zakup komputerów, co jest w zasadzie kontynuacją programu Digital Care, który jest obecnie skierowany do studentów.

Jeśli chodzi o integrację młodych ludzi na rynku pracy, plan przewiduje również uruchomienie programów praktyk zawodowych w zakresie umiejętności cyfrowych, stypendiów, podniesienie poziomu szkoleń zawodowych oraz wsparcie młodych naukowców.

Nastąpią również zmiany dla osób pełniących służbę wojskową, aby mogły zdobyć certyfikowane umiejętności zawodowe.

Środki pojawią się w odpowiedzi na niezadowolenie wśród młodych ludzi. Jest ono wynikiem licznych ograniczeń w ciągu ostatniego roku z powodu pandemii.