Państwowe Certyfikaty językowe Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

7-8 / 11 odbędę się egzaminy do uzyskania Państwowego Certyfikatu językowego/ Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, w którym będą brali udział tysiące kandydatów.

Przedstawiamy programy egzaminów , które odbędą się w dniach 7 i 8 listopada 2009 do certyfikacji języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego, na poziomie „B1”-umiarkowanej wiedzy „B2” -dobrej wiedzy i „C1” bardzo dobre wiedzy oraz hiszpańskiego na poziomie „B2”-dobrej wiedzy, „C1”-bardzo dobra znajomość oraz tureckiego do poziomu „B1” -umiarkowana wiedza.

W jaki sposób są zdawane egzaminy

W dniu egzaminu kandydaci zgłaszają się do centrum egzaminacyjnego by sprawdzić tożsamość, która jest sprawdzana na podstawie „Biuletynu egzaminującego” i po przedstawieniu dowodu osobistego lub paszportu, następnie kandydat przechodzi do pomieszczenia egzaminacyjnego na podstawie kolejności alfabetycznej nazwisk z listy.

Egzamin dla kandydatów na wszystkich poziomach danego języka, zdawany jest w formie pisemnej i ustnej, w celu kontroli czterech podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Szczególnie, że kandydat jest badany w sekcjach :

Czytania

Pisania

Słuchania

Rozmowy

W przypadku jednostek 1 i 3  jest odpowiedni formularz odpowiedzi, w którym kandydat odpowiada w systemów wyboru lub wypełniając słowa. W części 2 opracowane odpowiedzi na problemy specyficzne w notebook, natomiast w sekcji 4 egzaminatorzy stawiają ocene kandydatów w specjalnym formularzu oceny.

Kandydatów w czasie egzaminów muszą mieć dobre zachowanie, a następnie dostosować się do zaleceń przełożonych. Palenie w czasie pobytu w sali egzaminacyjnej jest zabronione. Można używać tylko długopisu z wkładem niebieskim lub czarnym, nie można korzystać z korekty. Zabronione jest posiadanie książek podczas egzaminów, notatek i innych pomocy. Zabrania się również posiadanie telefonów komórkowych i innych systemów telekomunikacyjnych. Kandydaci, którzy kopiują lub w inny sposób utrudniają prawidłowy przebieg procesu są wyłączeni z tych egzaminów.

Wynik końcowy jest łączny z wyniku czterech modułów. Ocena łączna stanowi optymalny poziom sto (100) punktów. Zdanie egzaminu przez kandydata, wymaga otrzymanie co najmniej 60% maksymalnej możliwej Oceny całkowitej, pod warunkiem że osiągnął 30% maksymalnej liczby punktów w każdej z jednostek plus ocena z języka mówionego(rozmowy), na którą nie jest przewidziany zestaw punktów.

Jak dowiadujemy się o wynikach

Wnioskodawca jest informowany o całkowitej punktacji i ocenie z poszczególnych sekcji egzaminu na listach w urzędach lub jednostek drugiego stopnia Edukacji, w której złożył wniosek kandydat o udział.

Również można sprawdzić na stronie ΚΠΓ, gdzie wyniki wyszukiwania jest wymagane wypełnienie odpowiednich pól:

▪7 cyfrowy numer kodu kandydata wskazany w biuletynie egzaminacyjnym

▪oraz co najmniej 3 znaki pierwotnego nazwiska

Wiecej informacji na stronie: www.kpg.ypepth.gr