otwarta_szkola

Jeżeli jesteś Polakiem w wieku 6 – 19 lat, przebywasz za granicą i chciałbyś kontynuować naukę w języku polskim przez internet, rozwijać swoje pasje, brać udział w konkursach przedmiotowych lub przygotować się do polskiej matury – dołącz do nas! Zapisz się bezpłatnie na konsultacje on-line i do kół zainteresowań.

Jeżeli jesteś Rodzicem przebywającym z dzieckiem poza Krajemi chciałbyś mu umożliwić edukację w języku polskim i nawiązanie międzynarodowych przyjaźni z innymi Polakami albo zastanawiasz się jak ułatwić mu powrót do kraju – zapoznaj się z naszym projektem lub skonsultuj się z doradcami.

 

Jeżeli jesteś Nauczycielem z pasją i chciałbyś wykorzystać swoje umiejętności ucząc dzieci i młodzież z całego Świata, jesteś otwarty na innowacyjne metody nauczania na odległość i cenisz pracę w środowisku międzykulturowym – dołącz do grona naszych Pedagogów!

Projekt „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  skierowany jest do polskich uczniów mieszkających poza granicami Kraju, niemających dostępu do polskich uzupełniających szkół stacjonarnych.

Realizowane w ramach Projektu działania w swych założeniach służą:

  • organizacji zajęć z przedmiotów ojczystych przy wykorzystaniu technik nauczania na odległość i nowoczesnych technologii informacyjnych dla uczniów szkół ORPEG realizujących uzupełniający program nauczania
  • stworzeniu możliwości kontynuacji kształcenia zgodnego z polską podstawą programową za pośrednictwem nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej
  • ułatwieniu  przystąpienia do matury uczniom  przebywającym za granicą, którzy ze względu na słabą znajomość lokalnego języka przerwali edukację szkolną
  • wsparciu osób planujących powrót z zagranicy do kraju w zakresie pomocy w integracji z polskim systemem edukacji,
  • aktywizacji małych i młodych Polaków żyjących za granicą do czynnego udziału w budowaniu tożsamości narodowej, zdobywania wiedzy o kraju ojczystym, poprzez udział on-line w kołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych.

W ramach projektu uczniowie mogą brać udział w lekcjach, konsultacjach, kursach maturalnych oraz kolach zainteresowań. Zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej www.polskaszkola.edu.pl.