DESFA, operator gazu ziemnego w Grecji podpisuje umowę na pilotażowy projekt przekształcania odpadów miejskich w alternatywne źródło energii na własny użytek. To pierwszy krok w kierunku biometanu.

W poniedziałek została podpisana umowa z firmami Polyeco i Ergoplanning. Wydarzenie skomentowała dyrektor generalna DESFA, Maria Rita Galli, słowami, że gaz biometanowy, jako odnawialne i produkowane lokalnie paliwo o zerowym śladzie węglowym jest obiecującym rozwiązaniem zarówno dla przejścia na system zielonej energii w przystępnej cenie, jak i dla znacznego zmniejszenia zależności energetycznej.

Celem programu pilotażowego jest zbadanie, w jakim stopniu DESFA może zastąpić gaz ziemny biometanem w eksploatacji swoich stacji sprężania w Nea Messimvria w Salonikach oraz w Ambelia w Tesalii.

Oba obiekty znajdują się w pobliżu oczyszczalni ścieków, które zapewniłyby stacjom DESFA niemal bezpośredni dostęp do paliwa alternatywnego.

opr. Zofia Dalke