ika

Za pomocą „przelicznika” dostosowanego do nowych zasad emerytalnych ustawy N. 3863/2010, ubezpieczony ma możliwość informacji o czasie nabywania uprawnień do praw emerytalno-rentowych i wysokości emerytury, jaką otrzyma z IKA-ETAM.

Przelicznik” obejmuje wszystkie przepisy emerytalne w odniesieniu do kobiet i mężczyzn członków IKA-ETAM i ETEAM dla wszystkich rodzajów emerytur. Wersja ta nie zawiera postanowień dotyczących systemu emerytalnego, IKA-ETAM , które pochodzą z funduszy tworzonych.

Użytkownik musi wybrać jeden z wielu kryteriów, które określają kategorie i rodzaj świadczeń emerytalno-rentowych(wieku, niesprawności, śmierci, płeć, pełna / zmniejszona itd.). Dodatkowo wymagane jest wpisanie dokładnej daty urodzenia oraz należy wybrać z listy liczbę dni ubezpieczeń według których chce zainteresowany przejść na emeryturę oraz określić rok, w którym wypełnił liczbę tych dni, lub rok, w którym zostaną uzupełnione.

Jeżeli prawo do emerytury zostało wydane, informacje wyświetlane są w kolorze zielonym, natomiast w kolorze żółtym wyświetlana jest najbliższa granica osiągnięcia wieku do świadczeń, w oparciu o uprawnienia emerytalne.

Na tej samej stronie, korzystając z linku „Obliczanie emerytury” / „Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης „, użytkownik zostaje przeniesiony do odpowiedniej strony, gdzie wpisuje liczbę całkowitą dni ubezpieczonego oraz wprowadza roczne wynagrodzenie z ostatnich dziesięciu lat i liczbę dni ubezpieczeń (przepracowanych) w każdym roku w ciągu dziesięciu lat. Po wypełnieniu wszystkich pól zainteresowany może dowiedzieć się kwotę emerytury podstawowej, do której jest uprawniony.

Więcej informacji: www.ika.gr