pierwsza praca

Po co jest okres próbny i czy naprawdę ma on aż tak istotne znaczenie?

Większość zawieranych umów o pracę poprzedza umowa na okres próbny. Rozwiązanie to dopuszczają przepisy Kodeksu pracy.

Na wprowadzenie okresu próbnego decyduje się większość pracodawców. Obie strony mają więc czas, by przekonać się o tym, czy po 90 dniach będą chciały kontynuować współpracę.

Zawieranie umów na 3-miesięczny okres próbny pozwala na sprawdzenie, czy pracownik da sobie radę w nowej pracy. Ponadto jest to czas, w którym może wyrobić w sobie pewne nawyki oraz przyswoić podstawową wiedzę potrzebną do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Pierwsze wrażenie

Praca na podstawie umowy o pracę na okres próbny daje szansę na pokazanie się od jak najlepszej strony. W tym czasie wszystkie podejmowane działania mają wpływ na to, jakie wrażenie zostanie wywarte na pracodawcy i współpracownikach. Wrażenie to może stać się ugruntowaną opinią na temat danej osoby. Sposób, w jaki zostaniemy odebrani podczas okresu próbnego, wpłynie na to, jak zostaniemy zapamiętani.

Sprawdzian przydatności

Podczas okresu próbnego można udowodnić swoją przydatność dla firmy. Okres próbny to także czas, w którym można (przynajmniej częściowo) przyswoić sobie wszystkie istotne zasady i procedury obowiązujące w danej firmie. Dla wielu osób może być to swoisty sprawdzian. Jeżeli poradzą sobie z przydzielonymi zadaniami, to może to oznaczać, że ta praca jest dla nich odpowiednia. Jeżeli jednak już na tym etapie mają trudności z opanowaniem np. pewnych procedur wykonywania danej czynności, to może się okazać, że ta praca nie jest dla nich.

Żegnaj, szefie!

Może się zdarzyć, że pracownik rezygnuje z pracy już w trakcie okresu próbnego. Powodami rezygnacji mogą być:

  • rozczarowanie faktycznym zakresem obowiązków, który różni się od tego opisanego w ogłoszeniu o pracę,
  • otrzymanie lepszej oferty od innej firmy,
  • niepasująca pracownikowi kultura organizacji (np. niemiła atmosfera, apodyktyczny przełożony),
  • brak odpowiednich szkoleń,
  • brak odpowiednich narzędzi do tego, by należycie wykonywać obowiązki.

Wypowiedzenie też obowiązuje

Umowa zawarta na okres próbny może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi odpowiednio:

3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na okres próbny to dobry sposób na sprawdzenie, czy pracownikowi odpowiada dane stanowisko oraz czy pracodawca jest zadowolony z jego pracy. Obie strony mogą zadecydować, czy chcą kontynuować współpracę, czy też wolą się rozstać.

Agnieszka Banasik (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

 logo zielona linia