Związki zawodowe i organizacje społeczne rozpoczną ogólnokrajowy 24-godzinny strajk w czwartek, 21 września 2023 r., aby zaprotestować przeciwko projektowi ustawy o pracy, który jest obecnie omawiany i wkrótce zostanie poddany pod głosowanie w parlamencie.
Warto zauważyć, że w strajku nie weźmie udziału związek sektora prywatnego GSEE.

Uczestniczące organizacje obejmują Ateńskie Centrum Pracy, związek sektora publicznego ADEDY, związek pracowników szpitali POEDIN, związek partii komunistycznej PAME, centra pracy w całym kraju, a także dziesiątki związków sektorowych i operacyjnych.

Jak dotąd pracownicy transportu publicznego i związki marynarzy nie ogłosiły, czy przyłączą się do protestów, jednak w oświadczeniu kontrolerzy ruchu lotniczego potwierdzili swój udział.

GSEE, które odrzuciło propozycję ogłoszenia 24-godzinnego ogólnohelleńskiego strajku pracowników, wraz z innymi organizacjami społecznymi zgłosiło zastrzeżenia do ustawy o pracy. Zastrzeżenia dotyczą głównie okresu próbnego pracy, pracy dla kolejnych pracodawców i „umów zerowych”.

Na 21 września zaplanowano zgromadzenia protestacyjne i wiece w kilku miastach w całym kraju, w tym w Atenach, Salonikach, Patras, Chalkidzie, Chanii itp.

opr. Ida Gardocka