Polonorama

Regulamin Ogłoszeń

Podstawowe informacje o Ogłoszeniach

 Dział ogłoszenia jest przeznaczony wyłącznie do umieszczania ogłoszeń drobnych.

 Firmy, Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub świadczące jakiekolwiek usługi, zapraszamy do skorzystania z Katalogu Firm lub z reklamy na Polonorama.com

Wszystkie ogłoszenia umieszczone przez firmy, bez wcześniejszego uzgodnienia, będą kasowane !!!!!! 

Użytkownik odwiedzając i korzystając z serwisu oznajmia tym samym, iż zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Zamieszczanie ogłoszeń

 Zamieszczanie ogłoszeń w serwisie jest bezpłatne.

Ogłoszenie można dodać wypełniając i wysyłając formularz w zakładce „Dodaj nowe ogłoszenie”.

 Zamieszczając ogłoszenie należy wybrać najbardziej odpowiednią kategorię dopasowaną do jego treści i możliwie dokładnie wypełnić wszystkie pola. Pomoże to w lepszym jego odbiorze.

Wszystkie ogłoszenia dopuszczane są przez moderatora.

 Zabronione jest pisanie całych zdań (również tytułów)  WIELKIMI LITERAMI.

 Treść ogłoszenia nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, etykietą oraz nie może naruszać praw osób trzecich.

 Użytkownik dodaje ogłoszenie za pomocą Formularza Dodawania Ogłoszeń.

 Użytkownik może zamieścić dowolną ilość ogłoszeń.
 Zabronione jest zamieszczanie wielu ogłoszeń o tej samej treści.

 Osoby korzystające z ogłoszeń znajdujących się w serwisie Polonorama.com, czynią to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Serwis Polonorama.com

 Polonoram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami oraz szkody wywołane działaniem lub zaniechaniem związanym z publikowanymi ogłoszeniami.

 Polonorama.com nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży.

 Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wstrzymania publikacji ogłoszenia lub usunięcia go z bazy danych bez podania przyczyny i bez powiadomienia o tym użytkownika.

 Polonorama.com zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności: oferty usług, reklama konkurencyjnych serwisów oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

Ogłoszenia z reklamami firm będą usuwane.

 Nie ma żadnych przeszkód aby w razie skasowania ogłoszenia umieścić je jeszcze raz. Jednak takie ogłoszenie musi już spełniać wymogi Regulaminu.

 Polonorama.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za występujące awarie systemu informatycznego spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniami związanymi z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

Użytkownik

 Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz ogłoszeńs w serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie danych podanych w formularzu na potrzeby serwisu, w tym otrzymywanie wiadomości i newsletterów na podany adres e-mail.

 Dodanie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu i warunków użytkownika.
 Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania użytkowników.
 Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na poniższej stronie internetowej.

 Użytkowników obowiązuje zawsze najnowsza wersja regulaminu.

Exit mobile version