Podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w rejonie skrzyżowania dróg prowadzących do Muzeum Historii Naturalnej Lesbos i Skamieniałego Lasu w wiosce Sigri dokonano niesamowitego odkrycia. Jest nim masywne i prawie całkowicie nienaruszone skamieniałe drzewo, które wciąż jest kompletne ze wszystkimi gałęziami i korzeniami.

Dyrektor Muzeum Skamieniałego Lasu Lesbos, Nikos Zouros oświadczył, że drzewo wraz z gałęziami, które zostało odkryte podczas prac, zachowało się w stanie nienaruszonym:„Zidentyfikowano skamielinę, która jest jedyna w swoim rodzaju. Jest to całe drzewo z gałęziami prawie nietkniętymi przez czas, tak jak 20 milionów lat temu. Znaleźliśmy również wiele liści wokół głównego znaleziska, jak również jego systemu korzeniowego”.

Odnosząc się do warunków panujących w tym miejscu, N. Zouros podkreślił, że są one wyjątkowe, ponieważ to drzewo było utrzymywane w tak dobrym stanie przez miliony lat: „To wyjątkowe odkrycie, ponieważ nigdy wcześniej nie znaleziono całego drzewa w tak dobrym stanie. Po zakończeniu wykopalisk zostanie przeniesione kilka metrów od pierwotnego miejsca, tak aby wszyscy odwiedzający mogli go podziwiać ”.

Muzeum Historii Naturalnej Skamieniałego Lasu jest centrem badań promocji, prezentacji, konserwacji oraz zarzadzaniem ochrony Skamieniałego Lasu na Lesbos, który mieści się na obszarze 150 km². Muzeum jest również członkiem – założycielem Europejskiej Sieci Geoparków i członkiem Światowej Sieci Geoparków UNESCO.