Odkrycie marmurowego nadproża z godłem genueńskiego domu Gattilusio wskazuje na zmieniającą się dynamikę władzy na XIV-wiecznej Lesbos.

3,5-metrowe marmurowe nadproże znalezione podczas wykopalisk w pobliżu fundamentów bizantyjskiej bramy zamku Aghioi Theodoroi. Znalezisko zostało powiązane ze starożytnym miastem-państwem Antissa, jednym ze starożytnych miast-państw eolskich na wyspie Lesbos. Prowadzi to do rewizji późno-bizantyjskiej historii wyspy.

Według Ministerstwa Kultury, nadproże zostało znalezione podczas wykopalisk w południowo-wschodniej części średniowiecznego muru morskiego zamku Aghioi Theodoroi, znanego również jako Ovriokastro, obok jego bizantyjskiej bramy. Znajdują się na nim płaskorzeźbione herby genueńskiego rodu Gattilusio oraz dynastii Palaiologos, które do dziś znane są jedynie z ich odpowiedników w średniowiecznym zamku w Mytilene i wskazują na przekazanie zarządzania Lesbos, jak również jego zamków, z Bizancjum do dynastii Gattilusio.

Najciekawszym elementem znaleziska jest to, że obok herbu Palaiologosa, zamiast dwugłowego orła, symbolu Bizancjum, znaleziono przedstawienie zamku z główną bramą i trzema prostokątnymi wieżami na akropolu. To przedstawienie jest utożsamiane z ówczesnym bizantyjskim zamkiem Agioi Theodoroi, który został przekazany w 1355 roku przez Bizantyjczyków Gattilusom.

Na nadprożu obecny jest również heraldyk Gattilusi, znany „Pholidae”. Należy zauważyć, że w dotychczasowych źródłach pisanych i świadectwach nie zachowało się żadne przedstawienie bizantyjskiego zamku Aghioi Theodoroi. Marmurowe nadproże jest pierwszym jego przedstawieniem i dużo mówi współczesnym historykom. Zamek został przebudowany przez ród Gattilusio w XV wieku, a jego pierwotna forma nie była dotąd znana.

opr. Zofia Dalke