Pierwsza partia bezpłatnych zestawów domowych testów na koronawirusa będzie dostępna w aptekach greckich od środy, 7 kwietnia, poinformował w piątek wiceminister zdrowia – Vassilis Kontozamanis.

Przemawiając podczas piątkowego briefingu dla mediów, Kontozamanis poinformował, że zestawy zostaną najpierw rozdane uczniom i nauczycielom. Negatywny wynik testu będzie obowiązkowy dla uczniów i nauczycieli, aby uczęszczali na zajęcia po ponownym otwarciu szkół.

Następną grupą obywateli, która otrzyma zestawy do auto-testu Covid-19, będą osoby w wieku od 18 do 67 lat, a następnie osoby w wieku od 68 lat.

Grecka strategia samokontroli Covid-19 ma na celu wykrywanie bezobjawowych przypadków koronawirusa. Udział w programie jest dobrowolny i nieobowiązkowy.

Ministerstwo Zdrowia wydało szczegółowe instrukcje wyjaśniające, w jaki sposób obywatele mogą otrzymać zestawy i jakie działania należy podjąć, niezależnie od tego, czy auto-test jest pozytywny, czy negatywny.

Wszyscy obywatele posiadający numer ubezpieczenia społecznego AMKA mają prawo do czterech testów miesięcznie (jeden test tygodniowo).

Obywatele mogą otrzymać bezpłatny zestaw auto-testów (z instrukcjami) w pobliskiej aptece po okazaniu AMKA i dowodu osobistego.

Procedura samokontroli musi odbywać się w domu każdej osoby, a nie w aptekach.

Zgodnie z instrukcjami ministerstwa test można łatwo przeprowadzić bez pomocy lekarza.Dorośli powinni pomagać nieletnim poniżej 12 roku życia w przystąpieniu do testów. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia powinny znajdować się pod opieką.

Ministerstwo zaleca, aby obywatele przeprowadzali częste testy, nawet jeśli nie wykazywali objawów Covid-19, ponieważ co trzeci nosiciel koronawirusa jest bezobjawowy.

Co zrobić, jeśli wynik testu jest pozytywny lub negatywny

Jeśli dana osoba ma pozytywny wynik auto-testu, musi zarejestrować go na stronie self-testing.gov.gr. Tym samym ma dostęp do listy placówek służby zdrowia, które można odwiedzić w celu poddania się drugiemu bezpłatnemu i szybkiemu testowi na antygen.

Dopóki dana osoba nie podejmie drugiego testu w placówce medycznej, wraz z rodziną powinna pozostać w domu (kwarantanna).

W przypadku pozytywnego wyniku testu potwierdzającego, Generalny Sekretariat Ochrony Ludności skontaktuje się w celu przekazania niezbędnych informacji.

Negatywne wyniki auto-testu nie muszą być rejestrowane. Tylko osoby zatrudnione w określonych sektorach (żegluga przybrzeżna, handel detaliczny, gastronomia, turystyka) lub część określonych grup społecznych (nauczyciele, studenci) muszą zarejestrować swój negatywny wynik autotestu w wyznaczonej sekcji na stronie self -testing.gov.gr.

W przypadku uczniów negatywny wynik testu musi zostać zarejestrowany przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Więcej informacji (w języku greckim) można znaleźć tutaj.

Źródło: ΑΠΕ-ΜΠΕ