Program „Rodzina 500 plus” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo pieniądze przysługiwały tylko drugiemu i kolejnemu dziecku. Świadczenie na każde dziecko przyznawane jest od 1 lipca 2019 roku.

Odbiorcami świadczenia są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (biologicznego lub adoptowanego) lub dyrektor domu pomocy społecznej, w którym przebywa dziecko. Nie podlega ono opodatkowaniu. Przy przyznawaniu świadczenia na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie obowiązuje kryterium dochodowe. Pieniądze przysługują dzieciom do 18. roku życia.

Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus zostanie podwyższone o 300 zł. 8 sierpnia 2023 roku prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która podnosi świadczenie na każde dziecko do 800 zł. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie – nie trzeba w tej sprawie składać żadnych dodatkowych wniosków. Pierwsze dwie podwyższone wypłaty zostaną zrealizowane przez ZUS do 29 lutego 2024, z wyrównaniem za styczeń.

Rząd wskazuje, że od momentu uruchomienia programu, przeznaczono na niego ok. 230,6 mld zł. Dziecko, które otrzymuje 500 plus od 2016 roku do lipca 2023 roku łącznie dostało 44 tys. zł. Obecnie ze świadczenia korzysta niemal 7 mln dzieci. W latach 2015-2021 skrajne ubóstwo wśród dzieci zmniejszyło się z 9,0 do 4,8 proc.

Aleksandra Kozubek