Jest bardzo prawdopodobne, że około 200 000 do 250 000 właścicieli nieruchomości, którzy w zeszłym roku doświadczyli znacznego spadku swoich dochodów, zapłaci w tym roku obniżony (50%) pojedynczy podatek od nieruchomości (ENFIA), podczas gdy wielu zostanie całkowicie zwolnionych, zgodnie z poprawką przedłożoną do Parlamentu przez Ministerstwo Finansów.

Oznacza to, że całkowita liczba właścicieli, którzy zapłacą o 50% mniej ENFIA, wzrośnie do 1,5 mln z ponad 1,2 mln już płacących zdyskontowaną kwotę.

Do kategorii podatników, których dochody spadły w ubiegłym roku, należą właściciele prywatnych firm, pracownicy sektora prywatnego, którym zawieszono umowy o pracę oraz bezrobotni. Te obniżki oznaczają również, że spełniają teraz kryteria dochodowe określone w przepisach ENFIA dotyczących wyłączeń.

Beneficjenci nowelizacji, dowiedzą się, ile podatku będą musieli zapłacić w połowie września.

Według danych dotyczących likwidacji ENFIA za 2020 r. łącznie 1 220 476 osób zostało zwolnionych z 50%, a nawet z całkowitej ENFIA, która odpowiadała ich aktywom w postaci nieruchomości.

Zgodnie z nowymi przepisami 50% obniżka lub pełne odpisanie ENFIA zakłada, że ​​całkowity dochód rodziny podlegający opodatkowaniu w poprzednim roku podatkowym nie przekracza 9 000 euro. Próg ten wzrasta o 1000 euro na współmałżonka i każdego członka rodziny pozostającego na j utrzymaniu. Za całkowity dochód rodziny podlegający opodatkowaniu jest uważana suma całkowitego dochodu podlegającego opodatkowaniu małżonka i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Całkowity dochód rodziny podlegający opodatkowaniu oraz liczba dzieci pozostających na utrzymaniu są uzyskiwane z zeznań podatkowych za dany rok. Jeżeli małżonkowie złożą oddzielne oświadczenie, pobierana jest największa liczba dzieci zadeklarowanych w jednym z dwóch oświadczeń.

Całkowite zwolnienie z ENFIA przysługuje rodzinom, które mają troje lub więcej dzieci lub osoby niepełnosprawne na utrzymaniu w co najmniej 80%. W takich przypadkach łączny roczny dochód netto rodziny z poprzedniego roku nie może przekroczyć 12 000 euro plus 1000 euro na współmałżonka i każdego członka pozostającego na jego utrzymaniu.

Co więcej, łączna powierzchnia nieruchomości nie może przekraczać 150 mkw.