kosciol_ikona01

Dnia 11-12 lutego w parafii św. Mariny w Atenach- Heliopolis odbyły się obchody 15-lecia kultu Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej.

Uroczystościom przewodniczył biskup Fanaru Agathangelos wraz z wieloma duchownymi, wśród których byli też goście z Polski- ks. Michał Czykwin i ks. Adam Jakuc z parafii św. Jana Teologa w Białymstoku. Na Boskiej Liturgii byli obecni również dyplomaci Ambasady RP w Atenach- Zastępca Ambasadora p. Andrzej Jankowski z małżonką, Konsul p. Piotr Strutyński, p. Beata Śniegocka oraz przedstawiciele Rady Miasta Aten, Uniwersytetu Ateńskiego i greckich środowisk polonijnych.

Po Liturgii zostało odprawione nabożeństwo żałobne za śp. Arcybiskupa Mirona i ofiary katastrofy smoleńskiej 10.04.2010.
Po nabożeństwie biskup Agathangelos zwrócił się do zebranych wiernych z homilią, w której przedstawił rolę Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej jako łączącej Kościoły Prawosławne Polski i Grecji. Podkreślił też aktywną działalność proboszcza parafii św. Mariny o. Archimandryty Serafina Dimitriou, który przez wszystkie lata swojej posługi duchownej pomaga prawosławnym w Polsce i wspiera Polaków przebywających w Grecji.

Następnie Zastępca Ambasadora RP w Atenach odczytał list Posła na Sejm p. Eugeniusza Czykwina skierowany do o. Serafina i całej wspólnoty parafialnej, zaś w osobistym słowie do zebranych podkreślił znaczenie solidarności i zrozumienia między narodami i Kościołami.

Obecność i kult Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w parafii św. Mariny są związane z wizytą w Atenach w lutym 1997 roku ówczesnego arcybiskupa Białostocko- Gdańskiego, a dzisiaj Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Po Boskiej Liturgii, którą celebrował razem z biskupem Diavlii Damascenem (dzisiaj Metropolita Dydimoteichu i Orestias) 16 lutego 1997 w parafii św. Mariny w Heliopolis, podarował dla parafii kopię Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej. Od tego czasu kult ikony rozprzesztrzenił się w Atenach, co zaowocowało wieloma pielgrzymkami Greków do Białegostoku i Wilna, oraz napisaniem akatystu przez mniszki klasztoru Chrystusa Zbawiciela w Attyce.

kosciol_goscie_01 kosciol_ikona_01 kosciol_goscie_02