Portal internetowy w Atenach informuje o możliwości ubiegania się o zdalne oraz stacjonarne praktyki studenckie na niżej wymienionych zasadach.

Osoby ubiegające się o praktyki / staż w POLONORAMIE powinny:
• mieć ukończone 18 lat
• mieć zaliczony przynajmniej II rok studiów, najlepiej na kierunku zgodnym z zakresem działań portalu, czyli socjal media, dziennikarstwo, filologia angielska i polska, grafiki komputerowej, animacji komputerowej, marketingu itd.
• posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka greckiego)
• posiadać umiejętność sprawnego posługiwania się językiem polskim, wyszukiwania informacji w internecie i sporządzania wytycznych do tekstu
• umiejętność pisania ciekawych tekstów

Praktyka w POLONORAMA trwa przez okres min. jednego miesiąca. Podczas praktyki studenci nie otrzymują wynagrodzenia. Ponadto, POLONORAMA nie pokrywa kosztu dojazdu, przejazdów, wyżywienia, zakwaterowania oraz ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Grecji.

Osoby, które odbyły staż / praktykę studencką – zarówno praktyki online jak i praktyki stacjonarne otrzymują zaświadczenie z POLONORAMA o odbyciu praktyki.

Zainteresowanych stażem / praktyką prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „praktyki” i „staż” na adres: info@polonoram.com