Staż & Praktyki

Portal internetowy www.polonorama.com informuje o możliwości ubiegania się o zdalne oraz stacjonarne praktyki studenckie na niżej wymienionych zasadach.

Osoby ubiegające się o praktyki / staż w POLONORAMIE powinny:
• mieć zaliczony przynajmniej II rok studiów, najlepiej na kierunku zgodnym z zakresem działań portalu, czyli socjal media, dziennikarstwo, filologia angielska i polska, kulturoznawstwo międzynarodowe, grafiki komputerowej, animacji komputerowej, marketingu itd.
• posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie (mile widziana jest również znajomość języka greckiego).
• posiadać umiejętność sprawnego posługiwania się językiem polskim, wyszukiwania informacji w internecie i sporządzania wytycznych do tekstu
• umiejętność pisania ciekawych tekstów

Praktyki w portalu POLONORAMA mogą odbywać się przez cały rok zarówno on-line jak i stacjonarnie w dowolnym wymiarze czasu. Czas ich odbywania trwa od 1 do 6 miesięcy. Podczas praktyki studenci nie otrzymują wynagrodzenia. Ponadto, POLONORAMA nie pokrywa kosztu dojazdu, przejazdów, wyżywienia, zakwaterowania oraz ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Grecji.

Osoby, które odbyły staż / praktykę studencką – zarówno praktyki online jak i praktyki stacjonarne otrzymują zaświadczenie z POLONORAMA o odbyciu praktyki.

Zainteresowanych stażem / praktyką prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „praktyki” i „staż” na adres: info@polonoram.com