Shlomi Katzin nurkował w ostatnią sobotę u wybrzeży HaCarmel i odkrył starożytne artefakt. Pływak znalazł starożytne kamienne i metalowe kotwice, fragmenty ceramiki oraz metrowej długości miecz z 30 cm rękojeścią. Katzin wziął miecz na brzeg oraz zgłosił znalezisko inspektorowi Jednostki Zapobiegania Napadom Północnego Okręgu Izraela.

Według Nira Distelfelda, inspektora izraelskiego urzędu „żelazny miecz zachował się w idealnym stanie i jest pięknym i rzadkim znaleziskiem. Najwyraźniej należał do rycerza krzyżowców. Spotkanie z tak osobistym przedmiotem jest ekscytujące, przenosząc nas 900 lat wstecz do innej epoki, z rycerzami, zbroją i mieczami”.

Kobi Sharvit, dyrektor Wydziału Archeologii Morskiej izraelskiego Urzędu Zabytków, dodaje: „Znaleziska archeologiczne w tym miejscu pokazują, że służyło ono jako małe, tymczasowe, naturalne kotwicowisko dla statków szukających schronienia. Identyfikacja różnych znalezisk pokazuje, że kotwicowisko było używane już w późnej epoce brązu, 4000 lat temu. Niedawne odkrycie miecza sugeruje, że naturalna zatoka była również używana w okresie krzyżowców, około 900 lat temu”.

W tym tygodniu Shlomi Katzin otrzymał świadectwo uznania za swoje zachowanie i oddanie znaleziska. Dyrektor generalny Israel Antiquities Authority, Eli Escosido, pochwalił Shlomi za zgłoszenie: „Każdy znaleziony starożytny artefakt pomaga nam ułożyć historyczną zagadkę Ziemi Izraela. Gdy miecz zostanie oczyszczony i zbadany w laboratoriach Izraelskiego Urzędu Zabytków, upewnimy się, że zostanie pokazany publiczności”.