Numer ubezpieczenia społecznego (AMKA) osób, które utraciły prawo do legalnego pobytu w Grecji lub których pobyt w tym kraju został przerwany, może zostać tymczasowo dezaktywowany, zgodnie z klauzulą ​​przegłosowaną w ostatniej ustawie o ubezpieczeniach społecznych i opublikowaną w środę w Gazecie Rządowej.

To nowe rozporządzenie tworzy nowe ramy korzystania z AMKA, które wraz z numerami identyfikacyjnymi i numerami rejestracji podatkowej (AFM) stanowią główne dane służące do identyfikacji osób w Grecji.

W praktyce uzupełnia to ramy prawne, które pozostały niezmienione od 2008 roku. Jego głównym celem jest zbadanie legalności każdego kontaktu, jaki mają głównie obcokrajowcy pochodzący z państw bałkańskich i innych krajów spoza Unii Europejskiej z greckim systemem zabezpieczenia społecznego, m.in. dostęp do Narodowego Systemu Zdrowia i wszelkiego rodzaju świadczeń, niezależnie od tego, czy są ubezpieczone, czy nie.

Nowe rozporządzenie wprowadza proces aktywacji i dezaktywacji AMKA w przypadku, gdy jej posiadacz przestanie spełniać wymogi prawa, a przede wszystkim przestanie być stałym i legalnym rezydentem Grecji.

Celem Ministerstwa Pracy jest optymalna obsługa obywateli i zapobieganie takim zjawiskom, jak te obserwowane w ostatnich latach, z wydawaniem numerów AMKA osobom nieuprawnionym, przedstawiającym fałszywe dokumenty.

Do końca roku wydana zostanie właściwa decyzja ministerialna określająca tryb i inne organy właściwe do nadawania numerów AMKA, szczegóły nadawania numeru małoletnim, kryteria legalnego pobytu i pobytu w kraju, niezbędne dokumenty potwierdzające legalność zatrudnienia i stałego pobytu oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do wydania, aktywacji, dezaktywacji i zawieszenia numeru AMKA.

Istnieje już umowa na połączenie online systemów ministerstw pracy i migracji oraz policji w celu kontroli krzyżowej dokumentów.