Nowy program dotacji na modernizację energetyczną około 50 000 budynków, nazwany „Oszczędzanie w domu” (Exoikonomo Kat ’Oikon), zostanie uruchomiony w październiku, z budżetem 632 milionów euro, mającym na celu pozyskanie ponad 1 miliarda euro.

W przeciwieństwie do swojego poprzednika, który starał się wprowadzić na rynek szybką płynność, głównym kryterium kwalifikowalności w tym przypadku jest oszczędność energii, tj. koszt za zaoszczędzoną kilowatogodzinę/godzinę, a także wprowadzenie kryteriów dochodowych, społecznych i klimatycznych.

Obejmuje również oddzielne działanie dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, które będzie finansowane kwotą 100 mln EUR z krajowego planu naprawy.