3 marca rząd Grecji złożył w Parlamencie Plan Oszczędnościowy określający nowe środki w celu zwiększenia budżetu o kolejne 4,8 miliardy euro.  Projekt będzie głosowany w trybie pilnym. Zgodnie z regulaminem Izby, głosowanie uchwały ma się odbyć w piątek 5 marca.

Pod naciskiem Komisji Europejskiej i międzynarodowych rynków finansowych Ateny zadeklarowały zamiar zrealizowania radykalnego programu oszczędnościowego, który zmniejszyłby deficyt budżetowy z 12,7 proc. PKB w roku ubiegłym do 2,8 proc. w roku 2012. Ma to przywrócić zaufanie kredytodawców do zadłużonego na ponad 300 mld euro państwa.

Według planu rząd grecki zamierza:

CIĘCIA W ŚWIADCZENIACH FINANSOWYCH
obcięcie o 30 % premii bożonarodzeniowych, wielkanocnych i wynagrodzeń za urlop wakacyjny (tzw.dora). Większość pracowników sektora publicznego dysponuje w ciągu roku dwoma dodatkowymi miesięcznymi pensjami. Postulowana ich redukcja przyniosłaby państwu około 700 mln euro oszczędności.
zwiększenie z 10% do 12% redukcji świadczeń urzędników publicznych z wyjątkiem zasiłków rodzinnych, stopni podyplomowych, specjalnych warunków pracy
obniżenie o 7% wynagrodzeń osób zatrudnionych w spółkach  kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez państwo.
zamrożenie podwyżki rent i emerytur na rok 2010 bez wpływu na zasiłki
w Funduszach ubezpieczeniowych DEI /ΔΕΗ i TAM- OTE/ ΤΑΠΟΤΕ, cięcie o 10% finansowanie ze strony państwa na rok 2010
o 30% redukcje kosztów godzin nadliczbowych i rotacje pracowników publicznych.
zmniejszenie o 50% opłat za wszelkiego rodzaju zbiorowych organów zarządzających osób prawnych prawa publicznego kontrolowanych przez rząd. Jednocześnie zakazuje się przyznawania premii dla agencji rządowych i subsydiowanych bezpośrednio lub pośrednio z  państwa
zniesienie opłaty za komitety, które spotykają się w regularnych odstępach czasu pracy
ponadto 700 mln zaoszczędzi przez:
a) cięcie 500 mln w ramach Krajowego programu inwestycyjnego
b) cięcie 100 mln w inwestycjach publicznych w dziedzinie edukacji
c) cięcie kolejnych 100 mln z Programu Ministerstwa Edukacji z funduszu na nowe programy
w odniesieniu do planu zatrudnienia z wyjątkiem obszarów zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa, wszystkie sektory będą w pełni zamrożone. Od roku 2011 na 5 urzędników, którzy będą przechodzili na emeryturę zostanie zatrudniony jeden

Rzecznik rządu zapowiedział nowe inicjatywy w dziedzinie turystyki, przedsiębiorczości i ESPA/ ΕΣΠΑ

PODNIESIENIE STAWKI PODATKU VAT
z 19 do 21 proc.,
z 9% do 10%
z 4,5% do 5%

Według ekonomistów zwiększy to dochody budżetu o 1,4 mld euro – czyli 0,6% PKB.
wzrost  akcyzy na papierosy z 63% na 65%, natomiast podatek od alkoholu zwiększy się o dalsze 20%.
zniesienie i zwolnienie z opłaty specjalnego podatku od oleju opałowego DEI/ ΔΕΗ
wzrost o 0,08 euro za litr na benzynę i 0,03 euro za litr na olej napędowy. Pozostaje bez zmian olej opałowy. Według oszacowań przyniesie to dodatkowe dochody w wysokości 1,1 mld euro.
specjalny podatek od produktów luksusowych: na samochody od ceny fabrycznej ponad 17.000 euro i detalicznej w wartości ponad 35.000 euro. Podatek ten zostanie nałożony także na: biżuterię, łodzie, śmigłowce, samochody i skóry.
dodatkowo 1% podatku dla osób z dochodem powyżej 100.000 €. Podatek zostanie naliczony na podstawie dochodu z 2009 r.
również  w tabeli podatkowej, zostaje dodana nowa stawka maksymalna w wysokości 45% dla dochodu powyżej 100.000 € według skali podatkowej.

Nowy plan greckiego rządu ma dać greckiemu budżetowi 4,8 mld euro oszczędności i tym samym przywrócić krajowi zaufanie kredytodawców.