Komisja Europejska przyjęła mechanizm cofania fałszywych lub błędnych unijnych cyfrowych certyfikatów COVID.

Zgodnie z tym środkiem, po cofnięciu certyfikatu w jednym państwie członkowskim, będzie on również wyświetlany jako nieważny w innych państwach członkowskich, jak głosi komunikat Komisji.

Od czasu uruchomienia unijnego systemu cyfrowych certyfikatów COVID w lipcu 2021 r. wydano ponad 1,7 miliarda certyfikatów.

Według Komisji certyfikaty UE, ze względu na ich skuteczną rolę w znoszeniu ograniczeń w podróżowaniu, czasami stają się celem oszustów, ale ogólna liczba certyfikatów wydanych w nieuczciwy lub omyłkowy sposób pozostaje bardzo niska.

„W przypadku wykrycia oszustwa lub błędów ważne jest, aby dane certyfikaty mogły zostać unieważnione” – powiedziała Komisja.

Podczas gdy kilka państw członkowskich wdrożyło już systemy cofania na poziomie krajowym, nowy system na poziomie UE umożliwi bezpieczne i skuteczne cofnięcie prawa w wymiarze transgranicznym za pośrednictwem portalu UE.

„To ulepszenie powinno jeszcze bardziej wzmocnić zaufanie do unijnego systemu cyfrowych certyfikatów COVID” – podsumowała Komisja.