Projekt ustawy przedłożony parlamentowi przez ministra finansów Christosa Staikourasa w środę przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomości (ENFIA) właścicieli dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Właściciele nieruchomości dotkniętych w przeszłości niektórymi klęskami żywiołowymi, takimi jak pożary w Attyce w 2018 r., również nie będą musieli płacić ENFIA. W projekcie ustawy przewidziano również możliwość wykupu nieruchomości, które wkraczają na tereny publiczne od dotychczasowych właścicieli, pod pewnymi warunkami.

Zwolnienie z ENFIA w tym roku dotyczyć będzie nieruchomości położonych na terenach dotkniętych zjawiskami naturalnymi i klęskami żywiołowymi, podlegających przymusowym wywłaszczeniom, poza strefami urbanistycznymi, a także przesiedlonych osad i społeczności.

Mówiąc dokładniej, są to nieruchomości dotknięte pożarami w miejscowościach Mati i Kinetta w dniach 23 i 24 lipca 2018 r., nieruchomości dotknięte pożarami, które wybuchły 27 lipca 202 r., na wyspie Evia, nieruchomości na Samos, Ikaria i Chios dotknięte trzęsieniem ziemi i powódziami z dnia 30 października 2020 r., Obszary dotknięte pożarami z lipca 2022 r. w jednostkach regionalnych Florina, Kozani i Grevena.

Aby uzyskać zwolnienie, należy złożyć do administracji podatkowej wniosek za rok 2023 jest on ważny przez kolejne dwa lata.