W związku z zaostrzeniem od dnia 6 listopada 2021 r. przez władze greckie przepisów dotyczących przestrzegania reżimu sanitarnego, Ambasada RP w Atenach informuje, że od dnia 8 listopada 2021 r. osoby odwiedzające Wydział Konsularny Ambasady RP są obowiązane okazać świadectwo szczepienia/rekonwalescencji lub aktualny, negatywny wynik testu antygenowego albo PCR.

1. Interesanci Wydziału Konsularnego oraz wszystkie inne osoby składające wizytę na placówce wchodzą na jej teren wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości oraz certyfikatu potwierdzającego przyjęcie szczepień przeciw COVID-19 lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin lub testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godzin przed wizytą lub certyfikatu medycznego potwierdzającego przejście COVID-19 w okresie ostatnich 180 dni.

2. W stosunku do dokumentów medycznych wskazanych w punkcie 1. stosowane będą wymagania określone w art. 9. Rozporządzenia nr 69136.

3. Na terenie poczekalni dla interesantów Wydziału Konsularnego mogą przebywać równocześnie 2 obce sobie osoby lub do 4 osób, będących członkami rodziny.

4. Przypomina się o obowiązku noszenia maseczek ochronnych na terenie poczekalni oraz o zachowaniu półtorametrowych odstępów pomiędzy osobami (1 osoba na 2m2), a także zaleca korzystanie ze środków dezynfekcyjnych umieszczonych w urzędzie.