Od 12 października 2018 roku Unia Europejska wprowadza nowy sposób oznakowania paliw. Obok znanych nam dziś skrótów ON i przekreślonego Pb pojawią się nowe. Dzięki nim kierowcy mają uniknąć pomyłek polegających na zatankowaniu niewłaściwego paliwa.

Nowe oznaczenia pojawią się na wszystkich stacjach tankowania pojazdów (na dystrybutorach i pistoletach) oraz na wszystkich nowo wyprodukowanych pojazdach. Będą wyglądały dokładnie tak samo jak te umieszczane na nowych samochodach oraz w instrukcjach obsługi pojazdów.

paliwo2

Nowe oznaczenia paliw
Wzór i format nowych oznaczeń powstał przy współpracy ekspertów branży samochodowej i paliwowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rządów i Komisji Europejskiej.

  • kółko dla benzyny: E5, E10 i E85
  • kwadrat dla oleju napędowego: B7, B10 i XTL
  • romb dla paliw gazowych: H2, CNG, LPG i LNG

Nowe oznaczenia paliw poza krajami UE będą obowiązywać również w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

infor.pl/auto-swiat.pl/