Jak zapowiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała: ruch lotniczy z Polski będzie wznawiany w trzech etapach. Nie zostały podane jeszcze konkretne daty wznowienia lotów. Wiceminister natomiast przedstawił szereg restrykcji, które będą obowiązywały linie lotnicze oraz podróżujących.

Etapy odmrażania ruchu lotniczego przedstawiają się następująco:

Etap 1. Wznowienie lotów krajowych

Etap 2. Po otwarciu granic Polski wznowienie połączeń do krajów europejskich. Jednak, jak zapowiedział Horała, nie oznacza to połączeń do wszystkich krajów. Poczałkowo ruch miałby zostać wznowiony do tych krajów, w których zniesiono ograniczenia związane z pandemią koronawirusa, a liczba przypadków jest na niskim lub zbliżonym do polskiego poziomie. Na liście dozwolonych kierunków, jak podaje portal fly4free.pl, miałyby znajdować się takie kraje jak Czechy, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa i Estonia. (Dziwi tutaj fakt, że na liście nie znajduje się Grecja, która radzi sobie z pandemią na bardzo wysokim poziomie).

Etap 3. Zniesienie ograniczeń dotyczących lotów poza Europę. Miałyby być możliwe połączenia także do krajów Azji oraz Ameryki Północnej.

Jak donosi fly4free.pl podróżnych oraz linie lotnicze będą obowiązywały restrykcje opracowane przez EASA. Można wskazać na następujące:

• „pomiar temperatury ciała przed wejściem na terminal lotniska,
• zachowanie bezpiecznego odstępu pasażerów w całym procesie przejścia przez lotnisko,
• na pokładzie samolotu zachowana zostanie odpowiednia liczba miejsc wolnych pomiędzy pasażerami,
• na teren terminali wpuszczani będą tylko pasażerowie lub, w wypadkach wymagających opieki, pasażerowie z opiekunami,
• wszyscy pasażerowie i pracownicy lotniska i linii lotniczych będą nosili maseczki ochronne w czasie podróży,
• samoloty będą dezynfekowane po każdym locie.”

Wskazane wyżej restrykcje mogą okazać się bardzo obciążające dla tanich linii lotniczych. Może to spowodować ograniczenie lotów oraz ich częściowe wycofanie. Sprawdziliśmy, że przykładowo lot: Poznań – Ateny 13.07.2020 został anulowany, natomiast lot z Krakowa 25.07.2020 miałby odbyć się bez zmian. Rodzi to szereg wątpliwości, nie wiadomo czy mniejsze lotniska będą obsługiwać loty, które zaplanowane były przed pandemią. Taka sytuacja spowodowałaby znaczne ograniczenie ilości podróżnych.

Największe kontrowersje budzi zdaniem portalu kwestia blokowania foteli, bowiem: „nakazu blokowania foteli nie ma w oficjalnych wytycznych EASA, które wskazują jedynie, by na pokładzie linie lotnicze stosowały zasady dystansu, “tak bardzo jak to możliwe”, a jeśli nie pozwala na to na przykład większa liczba pasażerów na pokładzie, to należy “zachować szczególne środki ostrożności”.

Na dodatkowe informacje i szczegóły wdrażania każdego etapu musimy jeszcze poczekać. Jednak już teraz należy zauważyć, że podróże w tym sezonie turystycznym będą wymagały od turystów oraz linii lotniczych dużego zaangażowania w przestrzeganiu restrykcji.

Emilia Wieczorek
Źródło: fly4free.pl