Starożytny Nikopolis / fot. archiwum prywatne autora

Gdy 2 września 31 roku p.n.e. okręty Oktawiana Augusta pod dowództwem Agrypy rozgromiły flotę Marka Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Akcjum, ostatnim akcie rzymskiej wojny domowej, nikt nie przypuszczał, że wydarzenie to przyczyni się do powstania jednego z najważniejszych miast rzymskiej Grecji.

Po śmierci Juliusza Cezara w Rzymie, a następnie upadku drugiego triumwiratu polegającego na podziale władzy między Oktawiana Augusta, Marka Antoniusza i Marka Lepidusa, Republikę ogarnęła niszcząca wojna domowa między dawnymi sojusznikami. Głównymi oponentami byli Oktawian, władający prowincjami zachodnimi, i Antoniusz, panujący na Wschodzie. Miejscem ich starcia została zachodnia Grecja, stanowiąca granicę ich dominiów.

Ze względu na zaporę w postaci morza dzielącego obie armie, ich wodzowie rozkazali budowę flot wojennych, co zdecydowało o charakterze nadchodzącej bitwy. Flota Antoniusza zgromadzona była w Zatoce Ambrakijskiej u przylądka Akcjum w Epirze. Tam doścignęła ją flota dowodzona przez Agrypę, zmuszając do przyjęcia bitwy, która zakończyła się sromotną klęską i ucieczką Marka Antoniusza do Egiptu. Tydzień później przed Oktawianem skapitulowała jego armia lądowa, co przypieczętowało los wojny. Bitwa pod Akcjum była więc najważniejszym zwycięstwem siostrzeńca Cezara i utorowała mu drogę do jedynowładztwa.

Teatr rzymski w Nikopolis / fot. Wikimedia

Dwa lata później, w 29 roku p.n.e., w celu upamiętnienia tego wydarzenia, August ufundował nową kolonię położoną niedaleko od miejsca bitwy w Epirze, nadając jej nazwę „miasto zwycięstwa” – Nikopolis. Dzięki zaangażowaniu władz centralnych i położeniu przy morskim szlaku handlowym, miasto szybko stało się jednym z najważniejszych centrów administracyjnych, kulturalnych i handlowych regionu.

Zabytkiem bezpośrednio związanym z bitwą pod Akcjum był monument wystawiony przez Oktawiana w miejscu, gdzie podczas bitwy miał znajdować się jego namiot, na wzgórzu na północ od Nikopolis. Pomnik ten zbudowany był z marmuru i w jego górnej części znajdował się bogato zdobiony dekoracją rzeźbiarską ołtarz ku czci Apolla, patrona Oktawiana. W dolnej części do ściany przytwierdzone było 36 brązowych taranów z dziobów okrętów zdobytych przez zwycięską flotę, upamiętniając w ten sposób morski charakter stoczonej bitwy. Całość opatrzona była inskrypcją fundacyjną. Niestety do naszych czasów nie zachował się żaden z okrętowych taranów Antoniusza, które zapewne już w starożytności zdemontowano w celu ponownego wykorzystania cennego brązu. Na szczęście w Muzeum Nikopolis znajdują się za to najwyższej jakości płaskorzeźby zdobiące niegdyś monument Augusta.

Baza ołtarza z monumentu Augusta. Muzeum Archeologiczne w Nikopolis /fot. archiwum prywatne autora

Ważnym działaniem princepsa mającym na celu uczczenie zwycięstwa było ponowne ustanowienie starożytnych igrzysk ku czci Apolla, zwanych Aktia, które teraz odbywały się cyklicznie co pięć lat w Nikopolis. Rywalizowano tam w zapasach, śpiewie, grze na instrumentach, poezji, agonach teatralnych, wyścigach konnych, a nawet bitwach morskich. Kluczowym miejscem dla rozgrywania zawodów był oczywiście stadion, znajdujący się za murami miasta, który jest jasno czytelny w terenie i częściowo przebadany został wykopaliskowo. Miał on oba końce zaokrąglone, co było popularnym rozwiązaniem w I wieku n.e. W jego pobliżu znajdował się także, gimnazjon, termy i teatr, poddawany obecnie pracom konserwatorskim.

Stadion w Nikopolis fot. archiwum prywatne autora

W tym ostatnim odbywała się znaczna część igrzysk, które odbywały się tam zapewne aż do nastania chrześcijaństwa w IV wieku n.e. Następnie teatr służył, podobnie jak większość antycznych budowli, za źródło gotowego i dobrze opracowanego kamienia na budulec. Jego marmurowe elementy architektoniczne i rzeźby przerobiono za to na zaprawę wapienną, o czym świadczą trzy piece wapiennicze odkryte wewnątrz teatru. Podczas drugiej wojny światowej jego widownia służyła za osłonę przeciwlotniczą dla żołnierzy greckich.
Wewnątrz murów miejskich, z okresu rzymskiego pochodzą między innymi luksusowe wille z mozaikami, perystylami i całymi kompleksami pomieszczeń zajmują one centralną pozycję w mieście i stanowiły dom dla jego najbogatszych mieszkańców. Ciekawym obiektem jest tzw. Małe Nimfeum położone przy jednej z ulic. Było to w istocie miejskie źródło wody w postaci fontanny umieszczonej w odpowiedniej oprawie architektonicznej. Jego główną konchę zdobi częściowo zachowana rzymska mozaika z wizerunkiem nimfy dosiadającej potwora morskiego oraz inne symbole marynistyczne. Ciekawym zabiegiem było ozdobienie bordiury przedstawienia prawdziwymi muszlami morskimi trzech gatunków małży wtopionymi w zaprawę. Wodę do nimfeum doprowadzał imponujący akwedukt, którego część wzniesiono na kamiennych arkadach, jakie typowo kojarzą się z tego rodzaju konstrukcją, a część, w zależności od ukształtowania terenu, przeprowadzono podziemnymi tunelami.

Detal mozaiki z małego nimfeum w Nikopolis / fot. archiwum prywatne autora

Bardzo dobrze zachowany jest też rzymski odeon, będący zadaszoną (pierwotnie) salą koncertową. Jego obecna forma jest oczywiście rezultatem szeroko zakrojonych prac konserwatorskich z lat 60. XX wieku.

Dużym osiągnięciem architektonicznym są same brukowane drogi, po których stąpamy zwiedzając stanowisko archeologiczne. Najważniejsza z nich – decumanus maximus – miała ponad 17 metrów szerokości i z obu stron przylegały do niej portyki, w których handlowano wszelkiego rodzaju towarami z całego Imperium. W celu zapewnienia czystości i drożności zaopatrzono ją w kratki ściekowe, które odprowadzały nieczystości do znajdującego się pod ulicą kanału. Podobne instalacje znajdowały się również pod pomniejszymi ulicami, a nawet obsługiwały domy prywatne i łaźnie.

Droga rzymska w Nikopolis / fot. archiwum prywatne autora

Ogromne zmiany w Nikopolis zaszły wraz z nadejściem chrześcijaństwa, kiedy to dawne budowle publiczne porzucono lub zaadaptowano do innych celów, wznosząc w zamian ogromne bazyliki jako miejsca kultu nowej wiary. Miasto, jako stolica regionu, stało się też ważnym centrum chrześcijaństwa w Epirze. Znane jest stamtąd siedem wczesnochrześcijańskich bazylik, datowanych na okres od V do VI wieku. Choć niewiele pozostało z ich części nadziemnych, zachowały się one doskonale na poziomie przyziemia oraz posadzki. Te ostatnie stanowią jedne z najpiękniejszych przykładów wczesnobizantyjskiej mozaiki podłogowej w Grecji, prezentując motywy floralne, zwierzęce, geometryczne i inskrypcje przekazujące nam imiona biskupów i informacje dotyczące datowania tych obiektów.

Mozaika z bazyliki A w Nikopolis / fot. archiwum prywatne autora

W 475 roku n.e. Nikopolis zostało zdobyte i złupione przez Wandalów, co przyniosło kres świetności miasta. W pierwszej połowie VI wieku w celu zapobieżenia kolejnym podobnym katastrofom, prawdopodobnie z fundacji cesarza Justyniana, wzniesiono nowy, doskonale zachowany do dziś, mur obronny. Ograniczono jednak obszar miasta do zaledwie wycinka kolonii założonej przez Oktawiana Augusta. W tym skurczonym zakresie miasto trwało jeszcze 600 lat, kiedy to opuszczono je ostatecznie w XI wieku. Z okresu końca jego funkcjonowania niestety nie zachowało się zbyt wiele obiektów archeologicznych.

Wczesnochrześcijańskie mury Nikopolis / fot. archiwum prywatne autora

Wizytę na stanowisku archeologicznym warto zakończyć w muzeum archeologicznym zlokalizowanym na południe od niego, w kierunku Prewezy. Można tam usystematyzować swoją wiedzę dotyczącą Nikopolis, a przede wszystkim obejrzeć imponujące artefakty, rzeźby, elementy wyposażenia kościołów, sarkofagi czy przedmioty codziennego użytku pozwalające nam lepiej poznać starożytnych mieszkańców tego miasta.

tekst: Dominik Stachowiak