Według opublikowanego niedawno w Brukseli raportu Komisji Europejskiej ostatnie zmiany demograficzne w Grecji mogą wskazywać na problematyczne zmiany w obrębie rozwoju społeczeństwa oraz makroekonomii.

Sam raport przedstawia długoterminowe trendy demograficzne w całej Europie, w tym ich konsekwencje społeczne i gospodarcze, dla wszystkich krajów w Unii Europejskiej.

Według zawartych w nim danych można można zapoznać się z niepokojąca dla Grecji diagnozą, która sięga aż roku 2070.

Analiza raportu pozwala stwierdzić, że będzie mniej niż dwóch pracowników na każdą osobę w wieku powyżej 65 lat.

Nie ulega wątpliwości, że jest to bardzo duża dysproporcja i może ona doprowadzić do przeciążenia systemu zabezpieczenia społecznego w tym kraju.

Ponieważ Grecja liczy obecnie 10,7 miliona ludzi, stanowi ona obecnie tylko 2,4 procent obywateli Unii Europejskiej. W tym kontekście Grecja nie tylko się starzeje, ale niebezpiecznie kurczy.

Przy współczynniku dzietności poniżej 1,5 urodzeń na kobietę, pomimo wzrostu średniej długości życia, przewiduje się, że populacja Grecji spadnie do zaledwie 8,5 miliona w ciągu pięćdziesięciu lat. Raport Komisji Europejskiej przewiduje również, że przedział wiekowy od 10 do 69 lat w Grecji zmniejszy się o 10 do 15 procent do roku 2070.

Uważa się, że do tego czasu liczba osób w wieku powyżej 70 lat zostanie podwojona. Jeszcze bardziej niepokojący w greckich danych demograficznych jest stosunek emerytów do pracujących, a odsetek starzejących się obywateli stale rośnie.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, w której na każde dziesięć obywateli w wieku produkcyjnym przypadają cztery osoby na emeryturze, szacuje się, że do 2070 r. wskaźnik ten wzrośnie do siedmiu osób starszych na dziesięciu młodszych pracowników.

Chociaż raport wyjaśnia również, że Grecja powoli odbudowuje się po ostatniej niszczycielskiej recesji, negatywne skutki społeczne wynikające z kryzysu gospodarczego będą niestety nadal odczuwalne przez wiele lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na ramach omawianego demograficznego raportu UE.

mm

Wasza opinia