Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) przygotował informację o dostępnych w internecie, nieodpłatnych materiałach edukacyjnych pozostających w gestii Ośrodka, skierowanych do nauczycieli i uczniów szkół polonijnych.

Jako największą bazę bezpłatnych materiałów ORPEG podaje portal „Włącz Polskę” (http://www.wlaczpolske.pl). Celem zamieszczonego na tej stronie podręcznika internetowego jest ułatwienie uczniom szkół polonijnych podtrzymywania kontaktów z Krajem, naukę języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski.

W ramach programu „Włącz Polskę” powstały gotowe zestawy materiałów edukacyjnych:
– do edukacji wczesnoszkolnej (program „Rok Polski” dla uczniów w wieku 5-7 lat, 7-8 lat oraz
8-9 lat),
– do nauki języka polskiego (program „Lubię Polskę” dla uczniów w wieku 10-13 lat, program „Moja polska kulturoteka” dla uczniów w wieku powyżej 14 lat),
– do nauki wiedzy o Polsce (program „Z historią i geografią Polski za pan brat” dla uczniów w wieku 10-13 lat oraz program „Skąd jesteśmy? Ziemia przodków, jej historia i współczesność” dla uczniów
w wieku powyżej 14 lat) oraz
– atlasy historyczne (dla uczniów w wieku 10-13 lat oraz powyżej 14 lat).

Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi platformę z zasobami elektronicznymi dostępnymi bezpłatnie pod adresem https://epodreczniki.pl. Dostęp do materiałów dotyczy zarówno treści literackich, historycznych, geograficznych, jak i wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych.

Materiały powinny się cieszyć szczególnie dużym zainteresowaniem w środowiskach polonijnych, w których nie występuje edukacyjna oferta nauki języka polskiego skierowana do dzieci i młodzieży

Wasza opinia