mazowiecki

W poniedziałek, 28 października 2013 kilka minut p o godzinie szóstej rano w Warszawie zmarł Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier III Rzeczypospolitej, polityk i publicysta – podaje Katolicka Agencja Informacyjna. Miał 86 lat. Od dawna chorował, w ostatnim czasie przebywał w szpitalu.

Tadeusz Mazowiecki na trwale wpisał się do historii Polski i zmienił historię Europy. Był ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej, założycielem i wieloletnim przywódcą najpierw Unii Demokratycznej, a później Unii Wolności. Od 2010r. doradca Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego.
W latach 1946-55 należał do stowarzyszenia „Pax”. W 1956 roku był współzałożycielem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, a w 1957 miesięcznika „Więź”, którego był redaktorem naczelnym. W 1980 roku był przewodniczącym komisji ekspertów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, a później doradcą Lecha Wałęsy.
W czasie stanu wojennego internowany Tadeusz Mazowiecki był współtwórcą porozumień Okrągłego Stołu. We wrześniu 1989 roku został powołany na urząd premiera, który piastował do grudnia 1990 roku.
Mazowiecki był posłem na Sejm w latach 1991-2001. W latach 1992-95 dał się poznać opinii międzynarodowej jako specjalny sprawozdawca konfliktu w b. Jugosławii, wyznaczony przez Komisję Praw Człowieka ONZ. Podał się do dymisji na znak protestu przeciw bierności wspólnoty międzynarodowej w obliczu czystek etnicznych na Bałkanach.

W 1995 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Natomiast w styczniu 2012 r. otrzymał wysokie odznaczenie papieskie – Order św. Grzegorza.