nerwica zoladka

Nerwicami żołądka są tylko te stany chorobowe, których zasadniczą cechą jest to, że zaburzenia czynności żołądka są pierwotne, bez anatomicznych zmian narządowych. Natomiast długotrwałe, nerwicopochodne zaburzenia czynnościowe żołądka mogą prowadzić do zmian anatomicznych. Przykładem jest choroba wrzodowa.

Zaburzenia czynności w nerwicach żołądka mogą dotyczyć sfery czuciowej, ruchowej i wydzielniczej. Może to być:

  • nerwoból żołądka,
  • przeczulica żołądka,
  • kurcz wpustu,
  • zwiotczenie żołądka,
  • wzmożone napięcie i wzmożona motoryka żołądka,
  • zaburzenia wydzielania soku żołądkowego, śluzu i inne.

Ponieważ wszystkie te zmiany i objawy mogą występować w przebiegu chorób organicznych obowiązuje ścisła zasada, że nerwice żołądka wolno rozpoznać tylko po skrupulatnym wykluczeniu wszelkich zmian organicznych. Osobna trudność stanowi pojecie nietolerancji pokarmów. W pewnej części przypadków może tu chodzić o alergie, lecz niesłychanie trudno to udowodnić, ponieważ zawodzą testy skórne oraz testowanie przeciwciał w osoczu krwi.

Leczenie

U chorych z nerwicą żołądka stwierdza sie szereg objawów, lecz zawsze należy brać pod uwagę podłoże naruszonej równowagi psychicznej. Pacjenta nie wolno traktować z pobłażliwością, ale z wielka troską. Należy uspokoić pacjenta i uwolnić go od leku i niepewności. Pomocne mogą tu być środki neuroleptyczne czy antydepresanty, lecz środki te są to tylko wstępne nośniki psychoterapii. Wykorzystuje się również środki do leczenia objawowego, zioła oraz dietę oszczędzającą Leczenie nerwic żołądka jest długotrwałe.

Lek. med. Ioannis Tsiourakis  specjalista dermatolog-wenerolog
Mag. farm. Krystyna Tsiouraki