Osoby bezrobotne, które podejmą prace społeczne w greckim Biurze Pracy OAED otrzymają wynagrodzenie od 431.75 euro do 619 euro miesięcznie, w zależności od wieku i stanowiska pracy (bez dodatków i prezentów świątecznych etc.), i bez specjalnych urlopów. Osoby te mogą również podjąć prace w hotspots.

Na podstawie dekretu wydawanego przez OAED płace wyniosą:
– 19,81 euro dziennie i nie więcej niż 495.25 euro miesięcznie dla osób w wieku 25 lat i starszych
– 17,27 dziennie i nie więcej niż 431.75 euro miesięcznie dla osób poniżej 25 lat.
Maksymalne wynagrodzenie wynosi 619 (dla osób powyżej 25 lat) i 539.75 euro (dla osób poniżej 25 lat) i będą przyznawane dla osób podejmujących prace w ramach programu pracy społecznej w godzinach wieczornych w hotspots.

Pracownicy będą mieli prawo do dwóch dni nieobecności w ciągu miesiąca i 13 dni chorobowych, oraz do przywidzianych poniżej specjalnych urlopów i krótszych dni pracy:
– w przypadku nieobecności spowodowanej zagrożeniem ciąży oraz ciąży i porodu; wówczas praca jest zawieszona na czas nieobecności i przedłużenia z możliwością dalszego uczestniczenia w programie przez kolejne 10 miesięcy
– w przypadku osób niepełnosprawnych lub osób z dziećmi niepełnosprawnością umysłową i fizyczną w 67% i większej, oraz dzieci w wieku do 15 lat cierpiących na cukrzycę lub cukrzycy typu 1 stopnia, z niepełnosprawnością 50% i większą, lub maja męża/żonę z niepełnosprawnością 80% i większą, pozostającymi pod opieką współmałżonka. Osoby te maja prawo do zmniejszenia wymiaru czasu pracy do 1 godziny dziennie
– rodzice małych dzieci mają prawo do rozpoczynania dnia pracy godzinę później, lub kończenia go godzinę wcześniej, do czasu aż dziecko osiągnie wiek 30 miesięcy. Prawo do późnego przyjścia lub wcześniejszego wyjścia maja rodzice dzieci adopcyjnych wieku do 6 lat. To prawo przysługuje tylko jednemu rodzicowi po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.
– każdy rodzic dziecka w wieku 4-16 lat ma prawo do dwudniowej nieobecności godzinnej lub całodniowej, aby ułatwić monitorowanie postępów dziecka w nauce
– pięć dni okolicznościowych z uwagi na uroczystość ślubną
– dwa dni z powodu śmierci współmałżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwa, krewnych przez małżeństwa tej samej linii, i w tym samym stopniu.