groups

Nauka języka polskiego dla cudzoziemców

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego, jako obcego mają za zadanie określenie kompetencji w języku polskim.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy dorośli cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali. Znajomość języka polskiego określa się jako umiejętność rozumienia współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

 Ateny       groups  Polska