Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza w Grecji odbędzie się 9 września 2022 roku o godz. 17:00 i 10 września 2022 r. o godz. 10.00 w Szkole Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach (budynek Szkoły Podstawowej nr. 1 w dzielnicy Egaleo róg ulic Miaouli i Pergamou).

Narodowe Czytanie to akcja społeczna, która propaguje znajomość polskiej literatury. Corocznie obszerne fragmenty dzieł wybitnych polskich twórców odczytywane są publicznie.

W 2022 roku przypada dwusetna rocznica pierwszego wydania zbioru „Ballad i romansów” w pierwszym tomie „Poezyj” Adama Mickiewicza. Data ta uznawana jest za symboliczny początek romantyzmu w Polsce. Mickiewicz przeciwstawia „czucie i wiarę” „szkiełku i oku”, oświeceniowemu racjonalizmowi baśniową fantastykę i ludowe podania. Osnowę ballad tworzą światy przedziwnie zespolone, zrodzone z ducha ludowości i wyobraźni poety. Ballady Adama Mickiewicza torują drogę romantyzmowi w Polsce. Wspólne czytanie wybranych ballad wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią.

Narodowe Czytanie odbywa się pod patronatem prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy.