Narodowe czytanie jest niezmiernie istotnym wydarzeniem, które bez wątpienia kształtuje tożsamość narodową i kulturową młodych Polaków. Jest także momentem wzruszenia i popularyzacji kluczowych, dla Polaków, dzieł literackich. Ich znajomość jest bowiem znacząca dla każdego pokolenia. Jej celem jest popularyzacja czytelnictwa, jak również promowanie literatury polskiej ze zwróceniem uwagi na piękno i bogactwo języka polskiego oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. Wspólne Narodowe Czytanie jest organizowane zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

W liście zachęcającym do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu Prezydent RP Andrzej Duda napisał: „Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarz”. Dodatkowo podkreślił, że „Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie było realizowane w jak najbezpieczniejszej formie i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zachęcam Państwa do zorganizowania lektury Balladyny według Państwa własnej inwencji i pomysłowości, również z wykorzystaniem tradycyjnych, a zwłaszcza nowoczesnych narzędzi komunikacji”.

Warto w tym miejscu nadmienić, że Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku, a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

We wrześniu, kolejny już raz, biblioteka szkolna Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach wraz z VIII klasą nauczania ramowego włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Ze względu na sytuację epidemiczną i zagrożenie Covid-19, tegoroczne czytanie było realizowane w mniejszej grupie niż dotychczas, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.