praca4

Kwestia znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy stanowi dziś jeden z najpoważniejszych problemów całej Europy. Na co zatem zwracać uwagę przy wyborze ścieżki kariery?

Deficyt wykwalifikowanych pracowników fizycznych
Nieomalże we wszystkich krajach naszego kontynentu od kilku lat rejestruje się postępujące w mniejszym lub większym stopniu bezrobocie. Znalezienie stanowiska zgodnego z wykształceniem, zainteresowaniami oraz doświadczeniem jest dziś nie lada wyzwaniem. Jednakże na podstawie przeprowadzonego niedawno raportu Manpower, grupę dziesięciu najbardziej poszukiwanych zawodów Europy stanowią wykwalifikowane profesje fizyczne. Na stabilne zatrudnienie liczyć mogą z pewnością stolarze, elektrycy i spawacze. Bezrobocie obce jest również hydraulikom i murarzom. Ponadto, na brak pracy narzekać nie mogą cieśle. Ogromny popyt na tego typu pracowników pojawił się zwłaszcza w najbogatszych i najbardziej rozwiniętych krajach Unii. Tamtejsze rynki notują wyraźny brak fachowców w podstawowych dziedzinach. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta! We współczesnej Europie zjawiskiem zupełnie naturalnym, a nawet można pokusić się o stwierdzenie – zjawiskiem rutynowym – jest studiowanie. Dziś prawie co drugi człowiek w przedziale wieku 19 – 30 lat kontynuuje dalszą edukację. Zdecydowany przesyt modnych specjalistów z zakresu prawa, medycyny, szkolnictwa, czy też szerokiej gamy rozmaitych nowoczesnych kierunków sprawia, że gospodarka nie może należycie prosperować bez osób, odpowiedzialnych za podstawowe elementy codziennego funkcjonowania, takie jak elektryczność, dostęp do wody, światło czy naprawa maszyn.

Polacy docenieni w Europie
Spośród licznych krajów całej Europy za najlepszej klasy fachowców uznaje się Polaków. Nasi rodacy wypracowali dobrą markę i od lat cieszą się dużą renomą. Na arenie międzynarodowej słyną jako solidni i rzetelni specjaliści, stawiający na precyzję i staranność. Najbardziej docenili to Norwedzy, Anglicy i Holendrzy, gdyż to do ich państw najczęściej odbywają się masowe wyjazdy do pracy, zarówno sezonowej, jak i stałej. Sporo zarobić można także w Niemczech, Belgii i Francji.

Warunki zatrudnienia
Wakaty oczekują w różnorodnych fabrykach, firmach, warsztatach, stoczniach oraz elektrowniach i rafineriach. Zazwyczaj tradycyjny dzień pracy zakłada od 8 do 12 godzin ciężkiej, ale także dobrze opłacanej intensywnej harówki. Niekiedy zdarza się, że w przeliczeniu na złotówki zarobki przeciętnego robotnika fizycznego kilkukrotnie przekraczają miesięczny dochód pracownika umysłowego w Polsce. Dodatkowym atutem umożliwiającym pozyskanie lepiej wynagradzanego stanowiska jest posiadanie międzynarodowych zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających zdobyte umiejętności oraz zawód. Za najpowszechniejsze i zarazem najbardziej cenione uznaje się dokumenty wystawiane przez Lloydsa, DNV lub TUV. Co więcej, im większe doświadczenie, tym lepszy start. Nierzadko istotną zaletą może być prawo jazdy, koniecznie kategorii B oraz przede wszystkim znajomość języków obcych z naciskiem na płynną komunikację w języku angielskim.

praca5Ścisłe umysły pilnie poszukiwane!
Obecnie coraz częściej na bardzo korzystnych warunkach zatrudniani są także informatycy. Cała Europa od blisko 3 lat bezustannie „huczy” o ogromnym zapotrzebowaniu na specjalistów w dziedzinie technologii. Postępujący rozwój techniczny i naukowy sprawia, że komputery zawładnęły praktycznie każdą, nawet najdrobniejszą branżą. Dziś bez pomocy komputera i wirtualnego świata Internetu nic nie może działać wystarczająco efektywnie.

Do najbardziej pożądanych profesji zaliczyć należy również biegłych z zakresu budownictwa – architekci i inżynierowie stanowią współczesną elitę zawodową. Absolwenci politechnik bez wahania mogą decydować się na poszukiwanie zajęcia na terenie całego kontynentu europejskiego.
Bezrobocie ominie również pielęgniarki. Pomyślną karierę wróży się także rzeczoznawcom o specjalności geodezja i planowanie przestrzenne.

Humaniści to przeżytek
Przyszłość kształtują kierunki ścisłe, zaś wybierane niezwykle często w przeciągu ostatnich 10 lat studia o charakterze typowo humanistycznym pozostają daleko w tyle. Najświeższe badana rynku pracy w Europie donoszą o gwałtownym spadku zapotrzebowania na nauczycieli, socjologów i politologów. W przypadku grona pedagogicznego deficyt związany jest z progresywnym i charakterystycznym dla całego kontynentu niżem demograficznym. Jeśli zaś chodzi o socjologów i politologów to brak miejsc pracy w ich dziedzinie łączy się głównie z faktem zrodzenia się w Europie rozlicznych nowych kierunków studiów takich jak stosunki międzynarodowe, europeistyka, komunikacja społeczna czy nauki polityczne, na które w ostatnim czasie nastąpił wielki „boom”. Zauważalny jest także nadmiar dziennikarzy i prawników – wszelkie statystyki pokazują bowiem, że specjalności te w ciągu minionych 5 lat były najbardziej oblegane.

Jak dobrze wybrać?
Aby móc zarabiać i spożytkować swą wiedzę trzeba dokładnie zastanowić się nie tylko nad własnymi zainteresowaniami, ale jak się coraz częściej okazuje należy również patrzeć na podejmowaną drogę kształcenia pod względem przyszłościowym. Modnym „chwytem” w dzisiejszej Europie jest kończenie dwóch fakultetów – jednego zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami i podejmowanego w ramach realizacji marzeń i pasji oraz drugiego opłacalnego i zapewniającego pracę. Nierzadko warto także przemyśleć kwestię wyjazdu do pracy za granicę.

logo twoja europa