Źródło zdjęcia: documentonews.gr

Europejską Nagrodą Dziedzictwa Kulturowego Europa Nostra Award 2022 nagrodzono projekt zachowania i renowacji starożytnej świątyni na Sikonos.

Świątynia powstała w III w. n. e. i przetrwała dzięki przekonwertowaniu się na kościół bizantyjski. We średniowieczu i czasach nowożytnych była kilka razy przebudowywana, dzięki czemu widać na niej ślady różnych epok. Niewiele zabytków tego typu udało się zachować.

Zabytek był wielokrotnie uszkadzany przez trzęsienia ziemi i interwencję człowieka, dlatego wymagał renowacji. Kilka organizacji działających na Cykladach w celu ocalenia lokalnego dziedzictwa kulturowego pracowało od 2016 r. przy ostrożnym odnowieniu budynku. Świątynia jest równocześnie mauzoleum, gdzie zachowały się nagrobki z czasów rzymskich i bizantyjskich.

Nagroda Europa Nostra została przyznana organizacjom i naukowcom, którzy uczestniczyli w projekcie odnowienia świątyni, szanując eklektyzm stylistyczny i jego wyjątkowość na skalę europejską.

opr. Anna Lica