Międzynarodowa nagroda Ateńskiego Forum Demokratycznego (Athens Democracy Forum) przyznana została pośmiertnie prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. W czwartek wieczorem, 10 października, w stolicy Grecji z rąk burmistrza Aten Kostas Bakoyannis odebrała ją Magdalena Adamowicz z córkami, Antoniną i Teresą.

Uroczystość odbyła się w starożytnym Forum Rzymskim, opodal Akropolu. Nagrodę wręczał prezydent Aten Kostas Bakoyannis, w towarzystwie Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej.

W swoim przemówieniu Magdalena Adamowicz zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie w imię swojego zamordowanego męża, ojca jej córek, aby wyobrazili sobie świat bez nienawiści, „Imagine there’s no hate”, wyobrazili sobie świat, w którym każdy człowiek jest szanowany jako jednostka i nikt nie jest wynoszony na piedestał, w którym decyzje podejmujemy w konsensusie po debacie opartej o fakty, wiedzę i doświadczenie, a nie o kłamliwą propagandę.

Paweł Adamowicz pełnił urząd prezydenta Gdańska od ponad 20 lat. Był nie tylko politykiem i samorządowcem, ale też prawnikiem i społecznikiem. Cechowała go otwartość, często się spotykał z mieszkańcami m.in. podczas wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Z samym Gdańskiem był związany emocjonalnie. To tu się urodził i wychował. Był zaangażowany w takie kwestie, jak przedsiębiorczość, włączenie społeczne, występowanie w obronie praw imigrantów i mniejszości. Paweł Adamowicz reprezentował ducha europejskiego, był prawdziwym humanitarnym, bojownikiem o prawa człowieka i obrońcą demokracji. Zmarł w wyniku ran zadanych mu przez zamachowca podczas udziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Ateńskie Forum Demokratyczne to trzydniowe spotkanie polityków i intelektualistów (9-11 października), podczas którego politycy, liderzy międzynarodowego biznesu, uczeni, eksperci i dziennikarze próbują znaleźć odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesny świat.

Organizatorem Forum jest redakcja „New York Timesa”, patronem – sekretarz generalny ONZ. Jest to kolejne z cyklu corocznych spotkań „Reinventing Democracy: New Models for Our Changing World” (Wymyślanie demokracji na nowo: Nowe modele dla zmieniającego się świata).

W środę, 9 października Magdalena Adamowicz wzięła udział w jednym z paneli dyskusyjnych Athens Democracy Forum, obok prof. Wole’a Soyinki, laureata Literackiej Nagrody Nobla.

Źródło i zdjęcia : Fb Magdaleny Adamowicz